Ondernemers organisaties vinden kabinetsvoorstellen niet bijzonder

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

Het kabinet gebruikt veel woorden, maar doet (nog) weinig. De verpakking van het beleidsprogramma oogt imposanter dan de inhoud. Dat zeggen de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie op de vandaag gepresenteerde kabinetsvoorstellen. Die wijken nauwelijks af van het honderd dagen oude coalitieakkoord. Hierdoor is kostbare tijd verloren gegaan.

Het kabinet moet nu snel tot actie overgaan om de economie verder te versterken. De omstandigheden voor een krachtige aanpak zijn gunstig. Waar het nu om gaat, is een ambitieus pakket waarmee we ook de toekomst te lijf kunnen. De sociale premies moeten omlaag omdat de werkloosheid sterk is gedaald. De stijgende ziektekosten mogen niet automatisch bij het bedrijfsleven terechtkomen.

Ambitie en daadkracht zijn dringend nodig voor de file-aanpak, versoepeling van de werking van de arbeidsmarkt, een schone, betaalbare energievoorziening en een massieve aanval op de voor ondernemers knellende papieren rompslomp. De impasse in Europa moet zo snel mogelijk uit de wereld.

De ambities van het kabinet voor de filebestrijding zijn onvoldoende. De problemen op de weg zijn wurgend; hier is een deltaplan nodig. Positief is het besluit om, naast herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

De arbeidsmarkt vraagt een breed pakket aan maatregelen om meer mensen aan de slag te helpen. Versoepeling van het ontslagrecht is daar een belangrijk onderdeel van. Als het kabinet wil, kan er direct een participatietop worden gehouden. Hier is al veel te veel tijd verloren gegaan.

Op het terrein van energie en milieu wil het kabinet met het bedrijfsleven concrete plannen uitwerken. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland gaan er vanuit dat het door hen voorgestelde duurzaamheidsakkoord met het kabinet nog deze zomer wordt gesloten.
Het kabinet kiest een ambitieuze voortzetting van de aanval op papieren rompslomp, regels en vergunningen. Daar moeten harde doelstellingen voor worden opgesteld, die moeten worden nagekomen. Ondernemers willen nu echt merken dat er iets gebeurt.

Er moet een einde komen aan de impasse in Europa. Nederland moet zich in de grondwetdiscussie aansluiten bij Frankrijk en Engeland en zonder referendum een aangepast verdrag tekenen. Het kabinet heeft hier al goed werk gedaan. Europa loslaten is het slechtste dat ons kan overkomen.

Deel deze pagina: