Ondernemers rijden te veel privé in auto van de zaak

www.zibb.nl

De belastingdienst heeft aan ondernemers en werknemers al voor 12,6 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd. Deze boetes en naheffingen zijn uitgedeeld aan bijna 4000 automobilisten die te veel privékilometers hebben gereden van de auto van de (eigen) zaak.

De overtreders hadden zelf bij de belastingdienst verklaard minder dan 500 privékilometers per jaar met de auto te rijden. In die gevallen houdt de werkgever minder loonheffing in. Ongeveer 230.000 bestuurders van de meer dan 2,3 miljoen auto's van de zaak hebben zo'n verklaring afgelegd. Uit eerder onderzoek bleek al dat de kilometergrens vaak wordt overschreden.

Controles
De fiscus zal de komende maanden verder controles uitvoeren, ook op drukke locaties zoals evenementen en grensovergangen.

Deel deze pagina: