Ondernemers verplicht om KvK nummer te vermelden op website

Kamerkrant Groningen

De handelsregisterwet schrijft voor dat het KvK-nummer op alle correspondentie moet staan, zoals facturen, in e-mailen op de website. BV´s en NV´s behoren zelfs de volledige naam, statutaire zetel en vestigingsplaats te vermelden.

Uit onderzoek van Marketing Rendement bleek dat tweederde van de ondernemingen in Nederland niet aan de eisen voldoet. Het niet voldoen aan de eisen van de handelsregisterwet is een economisch delict. In de wet wordt niet gesproken over de plaats waar het KvK-nummer op de website zou moeten staan. Wel dat er tijdig, duidelijk en begrijpelijk naar de klant moet worden gecommuniceerd.

Deel deze pagina: