Onderzoek EIM: ZZP'er is onmisbaar

EIM

In de afgelopen decennia heeft de Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP'er) zich ontwikkeld van een onbemind fenomeen binnen het bedrijfsleven tot een onmisbare schakel in de economische bedrijvigheid.
Steeds meer personen voelen zich aangetrokken tot het ZZP-schap. Inmiddels is zelfs meer dan de helft van het aantal ondernemingen in de sectoren Industrie, Bouw, Vervoer, Opslag en Communicatie, Verhuur en Zakelijke Dienstverlening, en Overige dienstverlening, het bedrijf van een ZZP'er. Het ZZP-schap is zeker geen rage, maar een vorm van economische bedrijvigheid die nu en op de lange termijn onmisbaar is voor de economie. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'ZZP'er: van onbemind tot onmisbaar' van EIM.

De waarde van de ZZP-diensten in het economische verkeer Nederland kent naar schatting meer dan 300.000 ZZP'ers. Binnen de sectoren die centraal gestaan hebben in het EIM-onderzoek zijn er anno 2007 245.000 ZZP'ers. Dit is 54% van alle ondernemingen in die sectoren. De waarde van de diensten die ZZP'ers in deze sectoren leveren aan het bedrijfsleven en de consumenten kan globaal worden begroot op bijna € 19 miljard. Dit is 3% van de totale omzet (excl. BTW) die door alle ondernemingen in de onderzochte sectoren wordt gerealiseerd.

Stimulansen voor het ZZP-schap
In het verleden werd een persoonlijke noodsituatie (dreigend ontslag) vaak gezien als de grootste drive voor het ZZP-schap. Anno 2007 overheersen echter de sterke drang tot zelfontplooiing en het streven naar vrijheid en ongebondenheid. ZZP-schap is geen noodkeuze, maar een ambitie. Gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkeling vormen - ook op de lange termijn - de behoeften aan vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing steeds meer de drijfveren voor de keuze voor ondernemerschap als ZZP'er.

Belang ZZP'ers voor bedrijfsleven en consument De stimuli voor het bedrijfsleven om ZZP'ers in te schakelen hangen sterk samen met de ontwikkelingen op de markt en het denken over de aard van de arbeidsrelatie. Steeds groter belang wordt gehecht aan flexibele arbeidsrelaties, zoals de arbeidspool die ZZP'ers kunnen bieden. Ook de groeiende behoeften van bedrijven om zich te concentreren op de corebusiness stimuleren de inschakeling van de ZZP'er. Verder stimuleert de groeiende behoefte aan creativiteit, organisatievermogen en kennis op het gebied van markt en ondernemen de inzet van kennis-ZZP'ers (freelancers, consultants, specialisten, interim-managers etc.) De behoefte van de consument om de woonomgeving en leefomstandigheden op een steeds hoger comfortpeil te brengen, brengt hem ertoe om vaker ZZP'ers in te schakelen.


Deel deze pagina: