Oneerlijke concurrentie in transport door tractoren

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) pleit in het kader van de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat deze week in de Tweede Kamer voor kentekingen van tractoren. Sinds 1995 mogen landbouwtrekkers als gevolg van een wijziging in de Wegenverkeerswet op de openbare weg rijden, ook al wordt de trekker niet voor een landbouwbestemming gebruikt. Deze wijziging heeft geleid tot meer onveilige situaties op het onderliggend wegennet door een toename van het gebruik van landbouwtrekkers in het beroepsgoederenvervoer. Het effect is meer onveiligheid en oneerlijke concurrentie. De transportsector loopt hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan inkomsten mis.

Agrarische trekkers zijn onveilig omdat:
• Veiligheidsvoorzieningen, zoals de dodehoekspiegel en zijafscherming voor fietsers nog steeds niet verplicht zijn
• Een rijbewijs niet verplicht is. Een 16-jarige mag met een trekker en één of meerdere aanhangers met een lading tot maar liefst 50 ton op de openbare weg rijden
• Landbouwtrekkers maar 25 km/uur mogen rijden. Vaak rijden landbouwtrekkers echter harder
• Landbouwtrekkers vaak te zwaar beladen zijn. Het (te) grote gewicht en de (te) hoge snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties en veroorzaken aanzienlijke schade aan de openbare weg
• Veel landbouwtrekkers geen kenteken hebben, ondanks toezeggingen van twee ministers om dit te veranderen. Dit bemoeilijkt weer controles door politie en justitie
• Landbouwtrekkers niet APK-gekeurd hoeven te worden


Er is er sprake van oneerlijke concurrentie omdat:
• Landbouwvoertuigen zijn vrijgesteld van wegenbelasting, Eurovignet en APK-keuring
• Een kenteken voor dergelijke voertuigen niet verplicht is
• Bestuurders van landbouwtrekkers niet hoeven te beschikken over een groot rijbewijs en ook niet over een chauffeursdiploma
• Landbouwtrekkers niet aan de hoge en kostenintensieve milieu-eisen hoeven te voldoen
• Landbouwtrekkers op goedkope en milieuvervuilendere rode diesel rijden

Door het ontbreken van deze voordelen zijn de kosten voor de beroepsgoederenvervoerder die vrachtauto's inzet voor vervoer voor derden vele malen hoger dan de kosten die een ondernemer met een landbouwtrekker maakt. Zo wordt oneerlijke concurrentie in de hand gewerkt, waardoor de transportsector jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan inkomsten misloopt.


Deel deze pagina: