Oplossingen voor de knelpunten met ZZP´ers in de Zorg

Leo Vollebregt

ZZP Nederland de grootste belangenbehartiger en service-organisatie voor ZZP´ers in de Zorg zal na de vakantieperiode een aantal nieuwe diensten operationeel hebben die de huidige problemen rondom ZZP´ers in de Zorg aanzienlijk zullen verlichten

Wat is het probleem met ZZP´ers in de Zorg?
De zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). hebben al jaren een zeer wisselend beleid met betrekking tot ZZP´ers in de zorg. Bij de invoering van de WMO werden veel werknemers min of meer gedwongen om zich als ZZP´er te laten registeren om zo goedkoper ingezet te kunnen worden. Daarna kwam VWS met regels en budgetten die het opnieuw in loondienst treden weer aantrekkelijk moesten maken, die budgetten werden na korte tijd weer gestopt. In 2010 kwamen daar de problemen nog bij van het stopzetten van grote delen van het PGB voor nieuwe cliënten en juist in het PGB segment werken veel ZZP´ers die ook daar dus weer extra door getroffen worden. Boven het wisselende beleid van VWS en het zig zag beleid van werkgevers in de Zorg met betrekking tot ZZP´ers komt er nog een andere sterk onzekerheid gevende oorzaak van onrust voor de ZZP´ers in de Zorg bij. De Belastingdienst heeft namelijk veel regels en eisen ingevoerd die zelfs na jaren kunnen leiden tot het aanvechten van de zelfstandige positie van ZZP´ers waardoor ZZP´ers en/of hun opdrachtgevers flinke risico’s lopen op boetes en naheffingen van de belastingdienst
Welke oplossingen komen eraan?
Leo Vollebregt bestuurder van ZZP Nederland licht een drietal oplossingen toe :
1)      Zorg ZZP´ers sneller bemiddelen tegen lagere kosten
ZZP Nederland zal binnenkort een aantal bemiddelingsdiensten starten waarmee Zorgprofessionals zich via een geautomatiseerd systeem rechtstreeks kunnen aanmelden bij Zorgaanbieders in de Cure en Care. Dit leidt tot een win-win situatie voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer die sneller en met lagere kosten van de veelal dure bemiddelaars in de zorg kunnen handelen. De opdrachtgever betaalt minder en de ZZP´er houdt toch meer per uur over, omdat de in de zorg veelal dure bemiddelaars ( er zijn voorbeelden van 150% opslag op het ZZP tarief) kunnen omzeilen. 
2)      Zorg ZZP´ers kansrijker door samenwerking in een ZZP-Coöperatie of ZZP-Maatschap
Werkgevers maar ook de Verzekeraars en Zorgkantoren vinden het lastig om met losse ZZP´ers samen te werken, ook willen zij garanties dat de continuïteit naar cliënten gewaarborgd is als een ZZP´er om welke reden dan ook zijn/haar taken niet kan uitvoeren.
Middels ZZP-Coöperaties of ZZP-Maatschappen kunnen individuele ZZP´ers die ieder voor eigen risico en rekening hun eigen cliënten hebben voor elkaar inspringen bij het uitvallen van 1 of meerdere ZZP´ers in de eigen maatschap of coöperatie.
3)      Gesprekken met VWS en de Belastingdienst
ZZP Nederland is in gesprek met VWS en de Belastingdienst , om een eind te kunnen maken aan het sterk wisselende beleid aangaande ZZP´ers van VWS en de heksenjacht op ZZP´ers  ( en /of opdrachtgevers) door de belastingdienst.
ZZP´er in Nederland komt er het slechtste af van alle 27 EU lidstaten 
Leo Vollebregt geeft aan dat er geen Europese lidstaat is waar de ZZP´ers aan zoveel eisen moet voldoen dan in Nederland en aan de andere kant de ZZP´ers een zeer slechte sociaal economische positie hebben bij bijvoorbeeld arbeidongeschiktheid en pensioenen, zeker in de zorg. Dat moet veranderen en daarmee moet niet gewacht worden tot 2012. De zorg heeft tot 2020 450,000 mensen extra nodig , daar hoort een flexibel arbeidsmarkt en sociaalbeleid bij en geen heksenjachten en zig zag beleid.

Deel deze pagina: