Nieuws

Oproep aan Vijlbrief: Geef duidelijkheid over uitstel handhaving wet DBA

Zoals eerder op onze website gemeld is er onrust ontstaan onder de vele zzp’ers die opdrachten verrichten voor de gemeente Amsterdam. Deze onrust blijkt nu naast de gemeente Amsterdam op steeds meer plekken te ontstaan. De reden voor deze onrust is echter op onjuiste informatie gebaseerd.

Meerdere opdrachtgevers geven aan dat zij de opdrachtovereenkomsten met zelfstandigen tegen het licht (gaan) houden, omdat vanaf 1 oktober de handhaving door de Belastingdienst weer van start gaat en de webmodule van kracht gaat worden. Deze webmodule moet het instrument worden om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Dit is echter zeker niet voor 1 oktober het geval. Het is zelfs nauwelijks aannemelijk dat deze webmodule gaat werken.

Op dit moment loopt er nog tot halverwege volgende maand een pilot met de webmodule. Na afloop van deze pilot moeten de resultaten nog geëvalueerd worden om te bepalen hoe en in welke mate het instrument webmodule de gewenste duidelijkheid geeft aan opdrachtgevers over het wel of niet aangaan van een arbeidsrelatie. Deze duidelijkheid is een voorwaarde om de handhaving weer te kunnen opstarten. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft eerder in een bijeenkomst, waar ZZP Nederland bij aanwezig was, aangegeven dat de beslissing over het wel of niet opheffen van het nu geldende handhavingsmoratorium een besluit is dat het nieuwe kabinet moet nemen.

Aangezien dat nog wel enige tijd kan duren hebben we in een, samen met PZO opgestelde en verzonden brief aan de heer Vijlbrief aangedrongen op enerzijds duidelijkheid en anderzijds verlenging van het handhavingsmoratorium. In deze brief hebben we de staatssecretaris verzocht om dit in een schrijven rechtstreeks duidelijk te maken aan de gemeente Amsterdam, maar ook aan de Tweede Kamer.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 22 juni 2021