Oudere ZZP’ers recht op werkbonus van maximaal €1100,-

Oudere ZZP’ers hebben recht op werkbonus

Sinds 1 januari 2013 hebben oudere Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP) ook recht op een werkbonus met een maximum van € 1100,-. Dat is met name een welkome bonus voor ZZP’ers met een laag inkomen. De werkbonus over 2013 wordt via de definitieve belastingaanslag uitbetaald.

De werkbonus geldt voor zowel werknemers al voor ZZP’ers die geboren zijn in 1949, 1950, 1951 of 1952. Het benodigde arbeidsinkomen om in aanmerking te komen voor de werkbonus moet meer zijn dan € 17.139,- en mag maximaal € 33.326 bedragen. Afhankelijk van dit inkomen ontvangt men een bonus van maximaal € 1100,-

Het arbeidsinkomen wordt bepaald door de winst uit onderneming (na aftrek van kosten) vóór ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. De bonus is niet afhankelijk van het urencriterium voor zelfstandigen, het geldt ook bij inkomsten uit overige werkzaamheden.

U hoeft de werkbonus niet aan te vragen. De werkbonus over 2013 wordt via de definitieve belastingaanslag uitbetaald. Naar verwachting per 1 januari 2014 ontvangen werknemers de werkbonus automatisch maandelijks via hun salaris.

De hoogte van de werkbonus hangt af van uw arbeidsinkomen:

 • uw arbeidsinkomen was € 17.139 of minder
  U krijgt geen werkbonus.
   
 • uw arbeidsinkomen was meer dan € 17.139 en niet meer dan € 19.041. U vermindert uw inkomen met € 17.139. Het bedrag dat u overhoudt, vermenigvuldigt u met 57,673%.
  Dit is het bedrag van uw werkbonus
 • uw arbeidsinkomen was meer dan € 19.041 en niet meer dan € 22.852
  Uw werkbonus is € 1.100.
   
 • uw arbeidsinkomen was meer dan € 22.852 en niet meer dan € 33.326
  Uw werkbonus is € 1.100 - 10,502% van (€ 33.326 - € 22.852).
   
 • uw arbeidsinkomen was meer dan € 33.326
  U krijgt geen werkbonus.

Voorbeeld 1

U bent geboren in 1950. Uw arbeidsinkomen was € 18.000. De werkbonus is 57,763% van € 870 (€ 18.000 - € 17.130) = € 503.

Voorbeeld 2

U bent geboren in 1950. Uw arbeidsinkomen was € 30.000. De werkbonus is € 1.100 - € 750 (10,502% van (€ 30.000 - 22.852)) = € 350.

Deel deze pagina: