Overheid vraagt input zzp'ers bij verandering kleineondernemersregeling

Aanpassing van de KOR, gevolgen nog niet helemaal duidelijk
Aanpassing van de KOR, gevolgen nog niet helemaal duidelijk

KOR wordt omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB)

Het kabinet wil de kleineondernemersregeling (KOR) gaan veranderen. De KOR moet worden vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). De overheid wil de nieuwe maatregel graag eerst toetsen bij de ondernemers via een internetconsultatie. Hierbij kunnen ondernemers zelf hun mening geven over de geplande wijziging van de KOR. De huidige ondernemers die door de regeling worden geraakt zijn ondernemers die minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn en ondernemers met een geringe omzet. De nieuwe wet OVOB kan voor deze groep gunstig uitpakken. Ook voor de groep ondernemers die bijvoorbeeld aan particulieren levert en die onder de OVOB vallen is de regeling gunstig omdat ondernemers dan bij particulieren geen btw meer in rekening hoeven te brengen.

Waarom veranderen

De huidige regeling, de KOR, heeft hoge uitvoeringskosten en schiet zijn doel voorbij omdat ook ondernemers met een hoge omzet maar een laag bedrag aan verschuldigde btw er gebruik van kunnen maken. De huidige regeling is ook te complex, zegt het ministerie van Financiën.

Nieuw voorstel

De KOR kent twee drempelbedragen; minder dan € 1.883 aan verschuldigde btw op jaarbasis en maximaal € 1.345 aan te betalen btw voor ontheffing van administratieve verplichtingen. De voorgestelde OVOB kent alleen een (nog te bepalen) omzetgrens en is daardoor een stuk eenvoudiger. Bijkomstigheid is dat er uit Europa waarschijnlijk ook maatregelen komen voor bijzondere btw-regeling voor kleine ondernemingen waar de KOR niet aan zou voldoen maar de OVOB wel. De meeste lidstaten van de EU maken al gebruik van een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers. In onze buurlanden, Duitsland en België, kennen ze een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.Ondernemers kunnen zelf bepalen of zij gebruik willen maken van de OVOB-regeling.

Hoofdlijnen

Een voordeel van de OVOB is dat alle rechtsvormen er gebruik van kunnen maken, dus ook voor bv's, stichtingen en verenigingen. Bij de OVOB wordt gekeken naar een jaarlijkse omzet en niet meer, zoals bij de KOR, naar de per saldo verschuldigde btw. Als de OVOB doorgaat dan worden ondernemers tot een bepaalde omzet vrijgesteld van btw, dat scheelt btw-aangifte doen met de daarbij behorende verplichtingen. Maar, omdat er geen btw wordt berekend, kan er ook geen btw aftrekbaar worden gemaakt.

Vraagtekens

Het doorrekenen van de consequenties van het aannemen van de OVOB zijn nog niet te overzien omdat er nog geen drempelbedrag aan omzet wordt gesteld. De overheid wil van de OVOB een budgetneutrale regeling maken, dus hoe meer er gebruik van wordt gemaakt, hoe lager het drempelbedrag zal worden.

Als een ondernemer in een jaar kiest voor het toepassen van de OVOB dan kan de ondernemer pas drie jaar na die keuze opnieuw kiezen voor de toepassing van de vrijstelling.

Link: | Naar het wetsvoorstel |

Link: | Naar de consultatievragen |

Link: | Wat is de kleineondernemersregeling |

Deel deze pagina: