Overwinning zorg-zzp’ers in rechtszaak tegen Zilveren Kruis

Stichting Zorgrecht
Goed nieuws voor de zorg-zzpérs
Goed nieuws voor de zorg-zzpérs

Goed nieuws; Stichting ZorgRecht heeft het kort geding over niet-gecontracteerde zorg door zzp´ers in de zorg gewonnen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dat houdt in dat als er een geldige indicatie is, een zzp’er niet eerst ook nog een machtiging van Zilveren Kruis nodig heeft om de zorg te verlenen.

Daarnaast moet Zilveren Kruis een akte van cessie bieden aan haar verzekerden. Dit betekent dat een cliënt Zilveren Kruis kan vragen om de uitbetaling van de zorg rechtstreeks van de verzekeraar naar de zorggever (zorg-zzp’er) te laten betalen.

Geschiedenis

Zoals wij u hebben gemeld zond medio  november 2017 Zilveren Kruis een brief aan niet-gecontracteerde zzp’ers waarin stond dat zij niet meer zonder machtiging van Zilveren Kruis konden declareren. Daarnaast werd ook verboden om nog een akte van cessie te hanteren, daardoor werd betaling rechtstreeks van de verzekeraar aan de niet-gecontracteerde zorg zzp´ers onmogelijk.

De rechter oordeelde vrijdag 23 februari 2018 op alle fronten in het voordeel van Stichting Zorgrecht. Zilveren Kruis kan nog in beroep tegen dit vonnis binnen vier weken na de uitspraak. Inmiddels (28-2-2018) is bekend geworden dat Zilveren Kruis in  hoger beroep gaat en alle punten van de uitspraak gaat aanvechten

De beslissing

Hieronder leest u de beslissing van de voorzieningenrechter. Wilt u de hele uitspraak lezen, klik dan hier.

De voorzieningenrechter:

5.1. verbiedt Zilveren Kruis om vooraf toestemming via een machtiging verplicht te stellen voor niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg;

5.2. gebiedt Zilveren Kruis om haar verzekerden toe te staan het recht op vergoeding als bedoeld in artikel 13 Zorgverzekeringswet door middel van een akte van cessie over te dragen aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders van wijkverpleegkundige zorg;

5.3. veroordeelt Zilveren Kruis hoofdelijk, dat vvil zeggen dat indien een van gedaagden betaalt, de andere gedaagden zullen zijn bevrijd, in de kosten van dit geding, tot aan de datum van dit vonnis aan de zijde van Zorgrecht c.s. begroot op € 1.953,38;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Update 12-7-2018

De bovenstaande uitspraak van de voorzieningenrechter is in hoger beroep  geheel teruggedraaid. Zilveren Kruis niet gehandeld niet in strijd met de Zorgverzekeringswet is het oordeel van de rechter. De zorgverzekeraar mag weer machtigingen vragen aan ongecontracteerde thuiszorgaanbieders en een cessieverbod hanteren. Ongecontracteerde zorgaanbieders hebben geen recht op een betaalovereenkomst.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de zzp'ers in de zorg. Stichting Zorgrecht onderzoekt nu de mogelijkheid om in cassatie te gaan. 

Deel deze pagina: