Pensioenplicht voor zzp’ers in Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbranche toch gehandhaafd

Zelfstandigen
Bpf Schilders

Waar wij eerder hoorden dat er wellicht een doorbraak was voor de verplichte betaling aan het bedrijfstakpensioenfonds Schilders, moeten we nu helaas melden dat deze melding gedaan door Zelfstandigen Bouw te voorbarig was. Het is en blijft voor ondernemers in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbranche  een verplichting om af te dragen aan het bedrijfstakpensioenfonds Schilders. 

Onafhankelijk onderzoek

ZZP Nederland heeft eerder geprobeerd om de verplichting af te schaffen en is daarvoor zelfs in het bestuur van het Bpf Schilders gaan zitten. Toen bleek dat er niets te veranderen viel heeft ZZP Nederland zijn bestuurszetel weer opgegeven. Inmiddels is ZZP Nederland op zoek naar andere wegen om deze verplichtstelling te ontlopen. De enige oplossing is de pensioenwet op dit punt veranderen. 

Het blijkt juridisch onmogelijk voor zelfstandig ondernemers in de schildersbranche om voor zichzelf vrijstelling aan te vragen voor de afdracht aan het Schilderspensioenfonds BPF. Dat concludeert een onafhankelijke jurist na consultatie door het BPF en Zelfstandigen Bouw.

Met name zzp’ers hekelen de verplichte afdracht. Die verplichting is er doordat vakbonden van werkgevers en werknemers deze afspraak hebben gemaakt en die is door de overheid algemeen bindend verklaard. Hiermee geldt de verplichting voor alle ondernemer en werknemers in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbranche.

Meer lezen over de uitspraak en het Bpf Schilders

Deel deze pagina: