Pensioenregeling voor ZZP'ers in de bijstand

Rijksoverheid.nl

Per 1 januari 2016 gaat nieuwe pensioenregeling en bijstand van kracht

Zelfstandigen met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De Tweede Kamer heeft vandaag met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen. Het voorstel regelt dat het opgebouwde pensioen, net zoals voor werknemers, beschermd is voor de vermogenstoets bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. De beoogde inwerkingsdatum is 1 januari 2016.

Klijnsma: “Ook zzp’ers verdienen een goede oude dag. Met dit wetsvoorstel regel ik dat zij geld opzij kunnen zetten. En dat zij later niet worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval.’’

Ook eigen pensioen

Nederland telt momenteel ruim 800.000 zzp’ers. De bescherming geldt tot een pensioenvermogen van 250.000 euro. De nieuwe regeling geldt ook voor werknemers die niet kunnen deelnemen aan een pensioenfonds en zelf hun pensioen hebben geregeld.

In het wetsvoorstel is ook een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat werknemers die zzp’er zijn geworden meer tijd krijgen om te beslissen of ze gebruik willen maken van een mogelijkheid om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun oude baas. Momenteel moeten zij bij sommige pensioenuitvoerders al binnen drie maanden hierover een besluit nemen. In het voorstel wordt een vaste termijn van negen maanden voorgesteld.

Verder wijzigt dit wetsvoorstel de zogenaamde ‘vrijlating van inkomsten uit arbeid’ in de Participatiewet. Dat betekent dat een deel van de inkomsten uit werk niet verrekend wordt met de bijstandsuitkering. Momenteel mogen gemeenten deze vrijlating alleen toekennen voor maximaal zes aaneengesloten maanden. Om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden straks ook worden opgeknipt en los van elkaar worden toegekend.

Let op: Uit de Participatiewet blijkt wel dat:

  • Inleg die tijdens de toetsingsperiode is gedaan, blijft buiten beschouwing onder de voorwaarde dat in elk van deze vijf jaar ten minste enige inleg is gedaan en voor zover deze niet meer heeft bedragen dan € 6.000 per jaar. 

Kortom, u moet wel de voorgaande vijf jaren ingelegd hebben voor uw pensioen om uw pensioen niet te hoeven opeten als u in de bijstand komt.

Deel deze pagina: