Platformbedrijven dwingen werknemers in schijnzelfstandigheid

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland eist daadkrachtig ingrijpen overheid

Platformbedrijven zoals Deliveroo dwingen hun werknemers tot schijnzelfstandige om werkgeverskosten en risico’s te ontlopen. “Dat is schadelijk voor deze werknemers en werpt een smet op het imago van zzp’ers als bewust zelfstandig ondernemer”, vindt Maarten Post, voorzitter van  Stichting ZZP Nederland.“ De overheid moet ingrijpen, maar staat erbij en kijkt ernaar. “Stichting ZZP Nederland vindt, dat ondernemerschap een vrije- en bewuste keuze moet zijn. Geen enkel bedrijf mag werknemers dwingen om allerlei werkgeversrisico’s op zich te nemen door een fake-inschrijving bij de KvK als “ondernemer”, terwijl ze geen ondernemer zijn.  De werknemers van Deliveroo en andere platformbedrijven voelen zich geen ondernemer en proberen zich dan ook te verzetten tegen dit opgelegde “ondernemerschap”, op het gevaar af hun baantje kwijt te raken.

Wurgcontracten

Het is volgens ZZP Nederland een lachertje om te veronderstellen, dat studenten met een bijbaantje bewust zelfstandig ondernemer uit vrije keuze zouden zijn. “Het gaat hier om wurgcontracten tegen een hongerloontje op basis van oproep en stukloon, dan ben je hoogstens een slecht betaalde flexwerker, maar zeker geen onafhankelijke ondernemer”. Het gevolg van deze opgelegde “zzp-constructie” is, dat  werkgeversplichten, zoals verzekeringspremies en loonheffing worden ontlopen en de “ondernemer” alle risico’s draagt. Dat is naar het oordeel van ZZP Nederland onbestaanbaar en ontoelaatbaar, de overheid moet ingrijpen.

Hypocriet

“Dat de overheid niet onmiddellijk en daadkrachtig heeft ingegrepen, noem ik ronduit schandalig en hypocriet”, aldus Post. “Als de overheid het nodig vindt om alle zelfstandige ondernemers te onderwerpen aan foute wetgeving zoals de DBA, dan is het ontoelaatbaar, dat de echte boosdoeners wegkomen met levensgrote schijnconstructies, die niet worden bestraft.”

Voormalig staatssecretaris Eric Wiebes heeft eind vorig jaar bij de verdediging van zijn DBA nadrukkelijk uitgesproken, dat kwaadwillenden zullen worden opgespoord met “zwaailichten en loeiende sirenes”. “Wij hebben dat serieus genomen, maar de belastingdienst houdt de ogen gesloten en het ministerie zwijgt in alle talen”, zegt Post. “Door dit soort openlijke schijnconstructies te gedogen, wordt de discussie over de opvolger van de DBA alleen maar ingewikkelder. Daar zijn de echte ondernemers, maar zeker ook de werknemers van platformbedrijven niet bij gebaat.”

“Dat de overheid niet onmiddellijk heeft ingegrepen is ronduit schandalig en hypocriet”

Wiebes zou met zwaailichten kwaadwillenden opsporen
Wiebes zou met zwaailichten kwaadwillenden opsporen

Stichting ZZP Nederland roept het kabinet op om de ogen te openen voor nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wetgeving daarop aan te passen, zonder dat dit schadelijke gevolgen met zich meebrengt voor zelfstandige ondernemers. Tevens moet er nu daadkrachtig worden opgetreden tegen bedrijven, die opzettelijk schijnconstructies opleggen aan hun werknemers. “Wij verwachten ook een daadkrachtige houding van de vakbonden, die het toch voor deze werknemers zouden moeten opnemen”. ZZP Nederland staat voor het belang van zelfstandige ondernemers en dat is niet gediend met wetgeving zoals de DBA. Dat de overheid nu opzettelijke schijnconstructies met gedwongen “ ondernemerschap” gedoogd, maakt de schade voor de echte zelfstandigen alleen maar groter.  

Deel deze pagina: