Privacybescherming in Handelsregister voor thuiswerkende zzp'er

Stichting ZZP Nederland

Vanuit huis werkende zzp’ ers hoeven straks niet meer hun privéadres vrij te geven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Al vele jaren hadden thuiswerkende zzp’ers er moeite mee dat zij hun adres moesten afgeven en dat het adres dan door een ieder bij de Kamer van Koophandel kon worden opgevraagd. Naar aanleiding van Vara’s Ombudsman Pieter Hilhorst is nu een en ander in een stroomversnelling gekomen.

Toezegging
Peter Jong, directeur Bureau Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, zei in het Vara-programma De Ombudsman toe dat het voor zelfstandigen die thuis werken, eenvoudiger wordt om de adresgegevens af te schermen. De KvK gaat het nu ‘ofschoon dat een beetje op de rand van de wet is’, voor zzp’ers mogelijk maken om een ander adres te kiezen. Het blijft echter wel lastig: de zzp'er mag niet in het telefoonboek staan en moet naar de gemeente gaan en om het adres af te schermen in de gemeentelijke basisadministratie. Als laatste moet de zzp'er nog een organisatie bereid vinden die als vestigingsadres kan worden gebruikt, bijvoorbeeld een impresariaat, krant of beroepsvereniging. Blijft er natuurlijk nog steeds een probleem voor de zzp’ er niet een dergelijke partner heeft.

Brief aan minister
Stichting ZZP Nederland had in december 2011 reeds een brief gestuurd naar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  met de vraag om eens te kijken naar misbruik met de adressenbestanden van de kamer van Koophandel. Volgens Stichting ZZP Nederland worden veel ondernemers lastig gevallen door bedrijven die wat aan willen prijzen. De adressen van de ondernemers worden gewoon verkocht door de Kamer van Koophandel. In het antwoord van de minister staat dat de adressen worden verkocht omdat dit een wettelijke doelstelling is van het handelsregister. Een en ander staat te lezen in artikel 2 onder b van de Handelsregisterwet 2007.

Geen oplossing
Het ministerie ziet geen oplossing om te voorkomen dat malafide ondernemingen adresbestanden vanuit het Handelsregister krijgen. Wel wil het ministerie de Kamer van Koophandel er op attenderen dat er wellicht een nog indringender waarschuwing moet komen voor spooknota’s die volgens Stichting ZZP Nederland vaak worden verstuurd met dank aan de adresbestanden uit het Handelsregister. Een voordeel is dat zzp’ ers  die thuis werken, nu de spooknota’s naar hun eventuele impresiaten, kranten etc kunnen laten sturen.

Deel deze pagina: