PvdA verzwijgt ZZP boete in partijprogramma

Let op! Dit artikel is verouderd; mogelijk is de inhoud van het artikel niet meer actueel.
ZZP Nederland - Z24 Mathijs Bouman

PvdA verzwijgt ZZP boete in partijprogramma

In de aanloop naar de verkiezingen blijkt de PvdA te hebben verzwegen dat men de algemene arbeidskorting voor ZZP’ers wil afschaffen. De huidige arbeidskorting is een belastingvoordeel voor alle werkenden in Nederland ter hoogte van maximaal ca € 1600,-

Het betreft hier geen aftrekpost maar een heffingskorting die rechtstreeks en volledig van het te betalen belastingbedrag afgetrokken kan worden. Door afschaffing verliest de zelfstandige € 1600,- netto op het inkomen!

In plannen van de PvdA die door het CPB zijn doorgerekend staat nu dat de PvdA de verschillen tussen mensen in loondienst en zelfstandigen kleiner wil maken. Econoom Mathijs Bouman heeft op Z24 de maatregel geplaatst als nummer twee in de “domste plannen van deze verkiezingen”.

Het verzwijgen van de "ZZP boete" wordt de PvdA niet in dank afgenomen door de ZZP’ers. Inmiddels is een storm aan protesten ontstaan op Twitter. Bram Fokke heeft hiervoor een eigen webpagina www.zzpboete.nl geplaatst. (pikant verkiezingsdetail: Bram is   D66 Raadslid in Utrecht). 

Inmiddels heeft Ed Groot van de PvdA gereageerd richting Matthijs Bouman en toegegeven dat de maatregel is aangekondigd. Groot; “Het verschil in belastingdruk tussen zelfstandigen en werknemers is zo groot geworden dat -ook volgens het Centraal Planbureau- een ongezonde trend naar fiscaal gedreven (schijn) zelfstandigheid gaande is. Dat is slecht voor de welvaart en het is oneerlijk ten opzichte van werknemers die steeds meer belasting moeten betalen. Want de schatkist moet toch gevuld”. Op de website van de PvdA zegt men dat de plannen  € 800 miljoen opleveren die weer verdeeld worden onder mensen met een laag inkomen, ongeacht of men werknemer of zelfstandige is.

Reactie Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland vindt de plannen van de PvdA met betrekking tot het blokkeren van de arbeidskorting zeer negatief. ZZP'ers worden weer beschouwd als mensen in loondienst zonder contract. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is het plan ook nog eens een minachting richting de ZZP’er. Marrink: “Het lijkt er op dat de PvdA de ZZP’er wil beboeten voor hun inzet en durf om zelf voor een eigen inkomen te zorgen. Met name de groep oudere zelfstandigen die gestart is als zelfstandige omdat men niet meer voor een loondienstverband in aanmerking komt worden dubbel afgestraft. Deze mensen tonen hun goede wil om uit een uitkering te komen, nemen risico en worden nu als schijnzelfstandige bestempeld.”

Reactie mei Li Vos PvdA

De PvdA heeft het onderwerp nu wel duidelijk op de ZZP website van de PvdA geplaatst. Mei Li Vos heeft Stichting ZZP Nederland bericht dat de plannen om de arbeidskorting af te schaffen deel uitmaakt van een groter plan om de belastingen voor ZZP’er te vereenvoudigen. Echter, het plan is nog in bewerking. Stichting ZZP Nederland vraagt zich af waarom de boetemaatregel al wel in de plannen staat van de PvdA, terwijl de nieuwe plannen nog niet uitgewerkt zijn.

 

 

Deel deze pagina: