PvdA wil ZZP urencriterium afschaffen

Stichting ZZP Nederland

 PvdA volgt standpunt ZZP nederland en wil ZZP urencriterium afschaffen

Mei Li Vos , kandidaat-Kamerlid voor de PvdA, wil het urencriterium voor zelfstandigen afschaffen en vervangen voor een omzetcriterium. Nu nog moeten ZZP’ers, om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek (€7280,-), aantoonbaar minimaal 1225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Het urencriterium leidt tot een flinke administratieve last en om het beoogde criterium te halen wordt veel gegoocheld met cijfers om alsnog in aanmerking te komen voor de aftrekpost.

 In het verkiezingsvoorstel spreekt de PvdA over het vervangen van het urencriterium naar een omzetcriterium. Bij een omzet van € 10.000,- of meer heeft men dan recht op de aftrekpost. Dat is een duidelijk criterium waar niet meer mee gesjoemeld kan worden, aldus de PvdA.

GroenLinks heeft al in 2011 gelijke voorstellen gedaan

Het voorstel tot hetaanpassen van het urencriterium is niet nieuw. In 2011 heeft GroenLinks ook al een motie ingediend in de Tweede Kamer. Het voorstel was destijds om het urencriterium in een glijdende schaal om te zetten. Hierdoor zouden ook startende ondernemers mee gebaat zijn. Het voorstel heeft het helaas niet gehaald, maar nu ook PvdA en D66 zich hiervoor willen inzetten stijgen de kansen.

Reactie Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland is verheugd dat de PvdA nu het standpunt van Stichting ZZP Nederland gaat volgen. Zoals bekend is de stichting al jaren aan het lobbyen om de administratieve lasten te verminderen. GroenLinks heeft aan de hand hiervan een motie ingediend in 2011 en ZZP Nederland heeft hiervoor ook al gepleit bij diverse ministeries en bij de SER. Het afschaffen van het urencriterium werd onlangs tijdens het ZZP Verkiezingsdebat ook weer uitvoerig besproken. Blijkbaar heeft dit geholpen want de PvdA heeft nu het voorstel deels overgenomen. Ook D66 verklaarde zich voorstander van het aanpassen van het urencriterium.

Het voorstel van Stichting ZZP Nederland gaat wel wat verder. Het urencriterium kan helemaal afgeschaft worden als de Zelfstandigenaftrek gaat vervallen en gecompenseerd wordt in de MKB winstvrijstelling. Pas dan is er  echt sprake van aftrekposten naarmate men winst maakt. Dan is een omzetcriterium ook niet nodig. Tegelijkertijd kan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) ook worden afgeschaft. Iedereen die zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel dient door de Belastingdienst geaccepteerd te worden als ondernemer. Daarbij hoort een verklaring waarmee men aangeeft bewust voor zelfstandigheid te kiezen met alle risico’s van dien. Zelfstandigen die afkomstig zijn van landen buiten Nederland dienen geregistreerd (en gecontroleerd)  worden waardoor het begrip schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie ook verdwijnt.

Deel deze pagina: