Nieuws

Renseigneringsverplichting heeft gevolgen voor zzp’ers

Reageren
werken achter computer

Per 1 januari 2022 is de renseigneringsverplichting van kracht. Dit houdt in dat opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn met zzp'ers werken die facturen zonder btw versturen (of die helemaal niet factureren), verplicht zijn op te geven wat ze aan de zzp'er betaald hebben en ze moeten enkele gegevens zoals BSN en NAW van de zzp'er aan de Belastingdienst doorgeven. Zzp'ers zijn niet inhoudingsplichtig, want ze hoeven geen loonheffing af te dragen. Dus ben je zzp'er en werk je met andere zzp'ers, dan heb je zelf geen meldplicht. Maar er kan je dus wel gevraagd worden om gegevens door opdrachtgevers die wel een meldplicht hebben.

Deze verplichting dringt langzaam door tot de inhoudingsplichtige opdrachtgevers die met zzp’ers werken, die geen factuur sturen met btw. Sinds enige tijd worden deze zzp’ers dan ook regelmatig, door hun (voormalig) opdrachtgevers, gevraagd naar hun BurgerServiceNummer (BSN), naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) en geboortedatum. Dit leidt tot vragen van zzp’ers of ze verplicht zijn deze gegevens te verstrekken. Het korte antwoord: ja.

Wat is de renseigneringsverplichting?

De renseigneringsplicht, renseignering betekent feitelijk het overdragen van gegevens, is ingesteld door de Belastingdienst. De renseigneringsverplichting geldt voor twee groepen:

  1. Inhoudingsplichtigen die (bruto)betalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of voor een met hem of haar verbonden lichaam;
  2. Collectieve beheersorganisaties.

Omdat de Belastingdienst zeker wil zijn dat ze de juiste belasting heft, vragen ze niet alleen van jouzelf de omzetcijfers die je via je aangifte inkomstenbelasting opgeeft, maar willen ze ook van jouw opdrachtgevers weten wat zij hebben uitgekeerd aan jou.

Zoals altijd zijn er ook uitzonderingen, dus partijen waarvoor de renseigneringsplicht niet geldt. Dit geldt o.a. voor werknemers, artiesten, beroepssporters en vrijwilligers.

Waarom mag dit?

Wat raar is, is dat voor 2022 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het BSN-nummer van opdrachtnemers helemaal niet geregistreerd mocht worden door de opdrachtgever. Echter, nu is er een wettelijke verplichting, en daarmee is er ook een grondslag vanuit de AVG om de BSN, NAW en geboortedatum van zzp'ers op te vragen. Kortom, de opdrachtgever moet dus zelfs zzp'ers vragen naar deze gegevens.

Voor de inhoudingsplichtige opdrachtgevers

Heb je in 2022 met zzp’ers gewerkt die factureren zonder btw, dan moet je de gevraagde gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 bij de Belastingdienst aanleveren. Let op: er is verschil in eisen voor de betalingen die gemeld moeten worden tussen betalers die wel of niet inhoudingsplichtig zijn. Hoe een en ander aangeleverd moet worden en wat de Belastingdienst precies wil weten, staat hier.

Let op: omdat zzp'ers niet inhoudingsplichtig zijn, geldt voor de zzp'er die zelf met andere zzp'ers werkt geen meldingsplicht voor uitbetaling aan derden!

Alles over de renseigneringsverplichting

Wil je alles weten over de totstandkoming en de beweegredenen van de Belastingdienst om te komen tot deze verplichting? Lees dan hier meer.

Geplaatst op 17 januari 2023
15 Reacties Plaats een reactie

Deze informatie klopt niet helemaal.
De renseignering bij inhuren van ZZP'ers geldt alleen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
2. Deze persoon factureert niet, of stuurt een factuur zonder btw.
Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi…

Als antwoord op door van der Heijden

Bedankt voor deze toevoeging: dat betekent dus dat de meeste zzp'ers hier niet aan hoeven te voldoen!

Als antwoord op door de Kooter

Zzp'ers zijn niet inhoudingsplichtig, dus die hoeven hier niet aan te voldoen.

Als antwoord op door van der Heijden

Het kan zijn dat ik het verkeerd lees, maar volgens mij staat er dat wanneer er géén btw wordt betaald, de betaal- en persoonsgegevens wél aangeleverd moeten worden. De meeste zzp-ers factureren btw verlegd, oftewel die sturen een factuur zonder btw!

Als antwoord op door Koenders

@Koenders
Ik denk dat de meeste ZZP'ers met BTW factureren. BTW verlegd komt alleen voor bij onderaanneming en uitlening van personeel. En bij prestaties aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties). Maar BTW verlegd factureren is ook met BTW factureren, namelijk 0% BTW. En er is de verplichting om het BTW-nummer op de factuur te vermelden van degene aan de BTW wordt verlegd.

Zonder BTW factureren komt wel voor bij BTW vrijgestelde prestaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ZZP'ers die voor zorginstellingen werken. Daarvoor geldt de renseigneringsplicht dan wel.

Als antwoord op door Koenders

De meeste ZZP-ers zijn gewoon BTW-plichtig!

Als antwoord op door van der Heijden

Excuses. In het artikel stond niet duidelijk genoeg dat alleen als er een factuur zonder btw wordt verstrekt aan de opdrachtgever, dat de opdrachtgever dan een meldingsplicht heeft. Dat is inmiddels in het artikel hersteld. De opdrachtgever moet ook nog eens inhoudingsplichtig zijn, dat zijn zzp'ers niet. Dus de meldplicht is er niet voor zzp'ers. Dus wel voor inhoudingsplichtige opdrachtgevers.

Dan lijkt mij dat wanneer een zzp-er voortaan een btw factuur stuurt voor de geleverde werkzaamheden, je die gegevens niet meer hoeft door te geven..... nadeel is natuurlijk dat de btw voorgefinancierd moet worden door de opdrachtgever.

Wat een bizarre discussie. Een zzp’er die ondernemer is voor de Belastingdienst stuurt toch altijd een factuur met btw? Deze mensen zijn dan dus niet verplicht om hun gegevens los daarvan aan de opdrachtgever te verstrekken.

Als antwoord op door Baarspul

@Baarspul
Er zijn veel ZZP'ers die zonder BTW factureren, namelijk degene die BTW vrijgestelde prestaties verrichten. Denk aan ZZP'ers in de zorg, onderwijs, journalisten.

Goedemiddag,
Eerlijk gezegd word ik een beetje moedeloos van alle regeltjes voor de vaak bovengemiddelde uren draaiende ZZP-er. Het lijkt er op of de belasting betalende ZZP-er hoe dan ook verketterd dient te worden.

Misschien is het ook handig om in het artikel te vermelden dat alleen opdrachtgevers (uitbetalers) die aangifte loonheffingen moeten doen inhoudingsplichtige uitbetalers zijn. ZZP-ers vallen daar per definitie niet onder, dus hoeven geen gegevens bij te houden. Zelfstandigen mét personeel (ZMP-ers) mogelijk wel.

Als antwoord op door Roos

@Roos. Inmiddels hebben we het artikel verduidelijkt.

Wellicht van toepassing voor de 'kleine ondernemers'? Tot 20.000 omzet per jaar mag je toch zonder BTW factureren? Dan kan de belastingdienst makkelijker controleren of men er inderdaad onder blijft.

Hoi,
Ik ben orthopedagoog en reken over de meeste van mijn diensten inderdaad géén BTW, omdat dit vrijgesteld is.
Ik werk met particuliere klanten. Geldt de regeling alleen voor bedrijven en instellingen die iets van mij afnemen? (Bijvoorbeeld scholen of stichtingen?) of ook voor iedere ouder die bij mij komt voor onderzoek of advies?
En bij wie ligt de verplichting, bij mij als zzper of bij de afnemer?

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen