Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren

Administratie
Stichting ZZP Nederland

Minister Kamp kondigt mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst aan dat per 1 januari 2017 de Rijksoverheid overstapt op e-factureren. Hij doet dat in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer. Om regeldruk en administratieve rompslomp verder terug te dringen, heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken dat alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. De betrokken partijen – VNO-NCW/MKB NL, Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland, SRA, ABU/SETU – willen dat de Rijksoverheid deze voortrekkersrol vervult om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en mede-overheden versneld op e-factureren overgaan.
 

Minder administratie

Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen volgen met het implementeren van de voorzieningen om e-facturen te kunnen ontvangen. E-factureren is de toekomst. Het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt de ondernemers veel administratie. Bovendien kunnen partijen hiervan ook financieel profiteren. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn onderkennen dat zo’n mijlpaal noodzakelijk is.

Wat is E-factureren

E-factureren gaat een stap verder dan het elektronisch versturen van een factuur in bijvoorbeeld een pdf. E-factureren maakt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Doordat de gegevens gestructureerd zijn, is een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Handmatige verwerking is dus niet meer nodig.

Omdat de systemen elkaar moeten begrijpen, zullen ze ook met elkaar moeten communiceren. Dat kan met verschillende oplossingen die hieronder worden benoemd.

U kunt als leverancier op verschillende manieren e-facturen sturen naar de Rijksoverheid:

  1. Via oplossingen van Logius
  2. Via Simplerinvoicing
  3. Via oplossingen van marktpartijen

Meer informatie

In deze brochure (download PDF) leest u alles over e-factureren.

Deel deze pagina: