Ruimer krediet voor startende ZZP, is dat zinvol?

Johan Marrink - ZZP Nederland

Ruimere kredietverlening voor startende ZZP’ers vanuit bijstand en ww

De ministerraad heeft ingestemd met een plan van staatssecretaris De Krom om werkloze mensen gemakkelijker een krediet te verlenen als ze ondernemer willen worden. Deze kredieten moeten komen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeenten, die de uitvoerder van de Bbz zijn, kunnen dan borg staan voor leningen door banken en verstrekkers van microkredieten.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken stelt het ondernemerschap mensen in staat om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Daarbij zijn Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die starten vanuit een uitkering over het algemeen succesvol. 42% van de starters is na een jaar al uit de uitkering en 74% na 4 jaar. Volgens het ministerie is werken als ZZP’er de snelste weg om uit een uitkering te komen. Gemeenten kunnen mensen met een uitkering bijstaan met coaching en begeleiding om zo een succesvolle onderneming te starten.

Kunnen ambtenaren ZZP’ers wel begeleiden?

Stichting ZZP Nederland is blij met de voorgenomen verruiming richting starters. Het is een erkenning voor de mogelijkheden van ZZP’ers. Daarbij stelt de Stichting wel enkele vraagtekens. Hoe moeten ambtenaren die zelf bewust gekozen hebben voor een loondienstsituatie mensen stimuleren om zelfstandig te worden en waarop wordt een plan beoordeeld? In het verleden hebben we gezien dat er maar al te gemakkelijk werd omgegaan met het stimuleren van werklozen om zelfstandig te worden. Mede hierdoor is een enorme negatieve prijsspiraal ontstaan waardoor de groep zelfstandigen die aan de onderkant van de markt opereren het erg moeilijk heeft en nauwelijks hun Bbz-krediet kunnen terugbetalen.

Bbz functioneert onvoldoende voor bestaande ZZP’ers

Voor de bestaande ZZP’ers die tijdelijk in financiële problemen raken is het vrijwel onmogelijk om een beroep te doen op de Bbz. Bijna alle verzoeken worden afgewezen door dezelfde ambtenaren die straks de werklozen moeten stimuleren om zelfstandig te worden. Dat is dweilen met de kraan open. ZZP’ers die een beroep doen op de Bbz wordt meestal aangeraden om hun bedrijf uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel, hun opgebouwde pensioen af te kopen en dan terug te komen voor een reguliere bijstanduitkering. Het zou goed zijn als de Bbz eenduidig werd uitgevoerd door alle overheden en dat niet per gemeente een verschillend beleid wordt gevoerd zoals nu het geval is.

Laat ondernemers meedenken met Bbz

Het zou volgens Stichting ZZP Nederland goed zijn dat gemeenten ondersteund worden door ZZP ondernemersorganisaties die kunnen meedenken over het te voeren beleid, de besluitvorming en de uitvoering. Een brede ondernemersblik kan geen kwaad en voorkomt teleurstellingen bij startende ZZP'ers...

Links: | hoe werkt Bbz | starten vanuit een uitkering |
 

Deel deze pagina: