Schijnzelfstandigen op 2 maart niet opeens in vaste dienst

FNV Bouw
Schijnzelfstandigen op 2 maart niet opeens in vaste dienst

"Op de valreep maakt de demissionaire staatssecretaris Henk van Hoof nog goede sier met de afspraken waarvoor wij ons de benen uit het lijf hebben gelopen", vindt vicevoorzitter John Kerstens van FNV Bouw. De bewindsman vindt 'Nederland klaar voor vrij werknemersverkeer uit nieuwe EU-lidstaten', zo laat hij in een persbericht weten: er is nu voldoende beleid dat werknemers uit een land als Polen gelijk loon voor gelijk werk garandeert. "Maar dat is dan wel beleid dat wij tot stand hebben gebracht", aldus Kerstens. Op Van Hoofs voorstel aan de Tweede Kamer om per 1 maart 2007 tot vrij verkeer te besluiten, reageert Kerstens: "We blijven er bovenop zitten. Al die schijnzelfstandigen komen op 2 maart heus niet opeens keurig in vaste dienst."

Van Hoof schrijft in het slot van het persbericht dat 'de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt nu zodanig is dat vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten gewenst is'. Dat vindt John Kerstens nu net de verkéérde reden: "De grenzen moeten open omdat dat hoort bij een vrij Europa. Niet omdat de arbeidsmarkt hier mensen nodig heeft. Of stuur je iedereen soms terug als dat anders wordt?" Bovendien is voor hem het begrip 'arbeidsmarkt' breder dan alleen Polen. In de bouw zijn vrouwen ver ondervertegenwoordigd. Allochtonen weten de bouw nauwelijks te vinden. "En tot in de Tweede Kamer hebben we in december kunnen laten doordringen dat er nog 19 duizend bouwvakkers hier in de kaartenbakken zitten. Die moeten aan de slag!", aldus Kerstens. Nu is van deze groep tweederde ouder dan 45 jaar. Werkgevers moeten dus eindelijk hun schroom afwerpen en ook 'ouderen' aannemen.

Staatssecretaris Van Hoof toont zich ermee ingenomen dat in de bouw en de land- en tuinbouw goede afspraken zijn gemaakt met de Arbeidsinspectie. Melden werkgevers en werknemers bij de AI dat algemeen verbindend verklaarde cao-afspraken niet worden nageleefd, dan gaat de inspectie controleren. "De bouwnijverheid is zelf actief doordat het Bureau Naleving eerst probeert in overleg tot naleving te komen", zegt John Kerstens. Lukt dat niet, dan speelt dit Bureau zijn bevindingen direct door aan de Arbeidsinspectie. "Maar Van Hoof moet niet doen alsof dit de enige problemen zijn. Hoe zit het met de veiligheid en de gezondheid van de nieuwe werknemers? Hoe worden zij gehuisvest? Van Hoof denkt dat uitbuiting en schijnconstructies juist ontstaan doordat de grenzen dicht zijn, maar dat is een fabeltje."

Deel deze pagina: