SP en PvdA willen ZZP’er terug in loondienst

PvdA en SP hanteren klassieke standpunten over ZZP

De grote linkse partijen SP en PvdA zijn van plan flink te scoren met de verkiezingen en  hebben hun aandacht ook geworpen op de Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP). Blijkbaar is de grote groep ZZP’ers (750.000) goed voor een behoorlijk aantal zetels en dat telt. Helaas hebben enkele partijen nog niet helemaal door dat ZZP’ers zelfstandig ondernemer zijn. Het enige waarover gesproken wordt in de partijprogramma’s is het bieden van bescherming en het bieden van regelingen die bij werknemers thuis horen.

SP: verplichten inhouding premies door opdrachtgevers
De SP belooft in hun verkiezingsprogramma dat ZZP’ers die diensten leveren welke ook door mensen in loondienst geleverd worden voortaan gaan vallen onder de sociale zekerheid. Daartoe moet een opdrachtgever (de SP spreekt van werkgever) premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheid gaan betalen. Daarnaast worden ZZP’ers verplicht om mee te betalen aan een scholingsysteem zoals dat er ook is voor werknemers.

PvdA: Voorstander van minimumloon
De PvdA maakt er wat meer werk van in hun verkiezingsprogramma, maar de inslag is gelijk. ZZP’ers moeten via een minimumloon beschermd worden. na onze publicatie kwam de PvdA met een reactie waarin zij meldeing maken dat er inderdaad sprake zal zijn van een minimumloon, maar niet voor alle sectoren. Welke sectoren een inimumloonverplichting krijgen kon men niet aangeven, maar dit zijn sectoren waar ook vaak veel Bulgaren en Roemenen tegen een uurloon van 5 Euro werken vertelde mevrouw Sengers van de PvdA. 

Voor de sociale zekerheid wil de PvdA nieuwe vormen van solidariteit zoals de (instabiele) broodfondsen fiscaal stimuleren. Daarnaast worden ZZP’ers verplicht zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook krijgen ZZP’ers onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand en tot scholingsfondsen. De PvdA wil tevens de fiscale verschillen tussen werknemers en ZZP’ers verkleinen.

De PvdA kwam onlangs (18-06-12)met het bericht dat men de malaise in de bouwsector wil bestrijden met een verlaging van de btw op het onderhoud van woningen verlagen van 19 naar 6%. 

GroenLinks: urencriterium afschaffen
GroenLinks stelt zich duidelijk meer op als liberale partij door te stellen dat er maatregelen nodig zijn om het deeltijdondernemerschap te stimuleren. Daartoe wil GroenLinks het urencriterium afschaffen en vervangen naar een inkomenscriterium. Dat betekent aftrek naar inkomen. Daarnaast wil GroenLinks dat opgebouwde pensioengelden van ZZP’ers behouden blijven bij een bijstanduitkering, zoals dat ook bij werknemers het geval is.

CDA: buitenlandse ZZP'ers controleren
Het CDA wil meer armslag voor ZZP’ers, daarmee bedoelt men inkomensbescherming. Buitenlandse ZZP’ers die door onduidelijke constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie moet worden bestreden. Daarnaast wil het CDA arbeidsongeschiktheidverzekeringen en pensioenen beter en toegankelijker maken voor ZZP’ers.

ChristenUnie: BTW voor bouwsector verlagen
Ook de ChristenUnie heeft inmiddels een programma bekend gemaakt. Daarin besteed men aandacht aan ondernemen in brede zin en een enkele regel specifiek gericht op de ZZP’er. De ChristenUnie wil evenals de PvdA de btw in de bouwsector (tijdelijk) verlagen naar 6%. Daarnaast wil men ruimere afschrijfmogelijkheden zoals dat ook in eerdere jaren als crisismaatregel is ingezet door de overheid. De ChristenUnie is voorstander van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek om deze te verdisconteren in de MKB winstvrijstelling. Verder wil de ChristenUnie mogelijkheden scheppen voor een toegankelijker pensioen, het afsluiten van collectieve verzekeringen en een betere scholing voor ZZP’ers. 

D66: VAR vereenvoudigen
In het D66 verkiezingsprogramma is weinig specifieke aandacht voor de ZZP’er. Maar enkele punten hebben we kunnen vinden: D66 wil dat ZZP’ers dat ZZP’ers vrijwillig moeten kunnen aanhaken bij sociale voorzieningen. Schijnzelfstandigheid moet hard worden aangepakt en de VAR verklaring moet vereenvoudigd worden. Daarnaast moeten ZZP’ers toegang krijgen tot een vrijwillig pensioenfonds en ook toegang moeten krijgen tot de WIA (UWV verzekering) om arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Stichting ZZP Nederland: partijen hanteren klassieke standpunten
Stichting ZZP Nederland, de grootste zelfstandigenorganisatie, is van mening dat zowel PvdA als SP nog steeds volharden in hun standpunt dat ZZP’ers werknemers zonder rechten zijn en dat is jammer. We hadden een stille hoop dat men eindelijk eens met een vernieuwde blik de toekomst tegemoet wilde gaan. Blijkbaar denkt men nog steeds dat de zelfstandigen terug naar een loondienstsituatie te dwingen zijn. Men spreekt nog steeds over ZZP’ers die voor een werkgever werken en over schijnzelfstandigen. Daarbij vergeet men dat er in Nederland al voldoende (of teveel) regels zijn die bepalen of iemand nu wel of niet zelfstandig is.

Als er al schijnzelfstandigen zijn dan geldt dat bij diverse geprivatiseerde overheidsbedrijven, waarbij draaideurconstructies gebruikt zijn die door de overheid, Belastingdienst en UWV zijn goedgekeurd. Toen hebben we van de betreffende partijen niets vernomen, ze stonden erbij en keken ernaar, samen met de vakbonden...

Andere partijen zoals VVD en PVV hebben nog geen verkiezingsprogramma gepresenteerd...

Links naar verkiezingsprogramma's PDF:  | SP | PvdA | GroenLinks | CDA | ChristenUnie | D66 |

Deel deze pagina: