SP vraagt minister opheldering over ZZP'ers in onderwijs

SP

SP vraagt minister opheldering over oneerlijke behandeling ZZP’ers in het onderwijs

ZZP’ers en instellingen die onderwijs verzorgen moeten een accreditatie hebben om vrijstelling te krijgen van de verplichting om BTW in rekening te brengen aan hun klanten. Met zo’n accreditatie word je ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). ZZP’ers hoeven voor zo’n inschrijving minder te betalen dan grote onderwijsinstellingen. Ze worden door het CRKBO echter alleen als ZZP’er erkend, voor zover ze als onderaannemer bij een onderwijsinstelling werken. Als ze direct voor een klant werken, zouden ze dus wel BTW in rekening moeten brengen. En dat mag niet van de wet, want je mag niet afhankelijk van de klant een ander BTW-bedrag in rekening brengen. Z

ZP’ers die naast hun werk voor een onderwijsinstelling ook direct voor een klant werken, kunnen dus geen gebruik maken van de BTW-vrijstelling. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: “Ik vind het terecht dat er een onderwijs-accreditatie is. Dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar op deze manier worden ZZP’ers in het onderwijs oneerlijk behandeld. ZZP’ers wurmen zich in allerlei bochten om onder die oneerlijke behandeling uit te komen. Ze richten bijvoorbeeld 2 BV’s op, waarvan ze er maar eentje inschrijven bij het register. Of ze betalen toch maar het hoge tarief door zich als instelling in te schrijven. Allemaal onnodig dure en bureaucratische oplossingen, die ZZP’ers op hoge kosten jagen. Ik wil dat de minister hier wat aan doet.”

Vraag van de leden Gesthuizen en Smits (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Onderwijs en Wetenschap over het gat met betrekking tot BTW-berekening bij zelfstandigen die onderwijs verzorgen.

1.
Klopt het dat er een gat zit in de procedures met betrekking tot de BTW-berekening voor zelfstandigen die onderwijs verzorgen, doordat deze zelfstandigen slechts dan geen BTW in rekening mogen brengen als ze staan ingeschreven bij het CRBKO en als onderaannemener werken voor een onderwijsinstelling en tegelijkertijd het hoge BTW-tarief moeten rekenen als ze direct voor een klant werken, terwijl ze wettelijk gezien slechts één BTW-tarief voor al hun klanten in rekening mogen brengen ? Zo neen, waarom niet?

2.
Klopt het dat de oplossingen voor zzp’ers om dit gat te omzeilen, zoals het inschrijven als instelling, of het oprichten van meerdere ondernemingen, duur en omslachtig zijn vanwege extra hoge kosten en/of extra lasten zoals verzwaarde accountantscontrole? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te nemen om dit gat te dichten?

Link: | vragen ZZP Nederland aan minister |
 

Deel deze pagina: