St. ZZP Nederland boekt progressie: ZZP'er in Sociaal Akkoord

Stichting ZZP Nederland

Kabinet en sociale partners kunnen niet meer om ZZP'ers heen

Stichting ZZP Nederland  is er samen met de andere zzp-organisaties in geslaagd om een aantal belangrijke standpunten in het Sociaal Akkoord te laten opnemen. Wij zijn verheugd, dat er nu maatregelen zijn aangekondigd voor knelpunten, die wij namens onze achterban naar voren hebben gebracht. De lijst met input die de samenwerkende belangenorganisaties hebben opgesteld heeft zijn effect gesorteerd. Dat geeft perspectief voor zzp'ers op de arbeidsmarkt. De zzp-organisaties hebben dit in een brief aan de sociale partners en het kabinet kenbaar gemaakt.

De samenwerkende belangenorganisaties, PZO, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland hebben in meerdere vergaderingen er toe bijgedragen dat ZZP'ers in het Sociaal Akkoord te komen.
| input belangenverenigingen Sociaal Akkoord (pdf) |

De brief aan de sociale partners en het kabinet leest u hieronder:
| Brief belangenverenigen (pdf) |

Deel deze pagina: