Staatsecretaris De Jager wil G-rekening vervangen door depotstelsel

ElsevierFiscaal

De Jager, staatsecretaris van Financiën, wil het verouderde g-rekeningstelsel gaan vervangen door een depotstelsel. Vorig jaar december heeft hij hier al een wetsvoorstel toe ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens De Jager is het g-rekeningstelsel verouderd en zal het depotstelsel een lastenverlichting voor ondernemers opleveren. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zal het depotstelsel echter zorgen voor hogere administratieve lasten.

Lastenverzwaring
Naast lastenverlichting voor ondernemers zullen werkgevers te maken krijgen met een financiële lastenverzwaring. En door het verdwijnen van de informele rechtstreekse storting zullen ondernemers in veel gevallen hun aansprakelijkheid helemaal niet meer kunnen uitsluiten, stellen de ondernemersverenigingen. Zij concluderen dat ondernemers met dit wetsvoorstel veel slechter af zijn dan onder het huidige g-rekeningenstelsel en wijzen het depotstelsel dan ook 'ten stelligste' af.

G-rekening
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het wel met het kabinet eens dat één sluitend systeem van risicodekking wenselijk is. Maar volgens de twee organisaties zou het daarbij moeten gaan om een optimalisering van het g-rekeningenstelsel.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop aannemers of inleners bedragen storten voor onder meer loonbelasting en premie werknemersverzekeringen. Hiermee voorkomen ze dat ze aansprakelijk worden gesteld als deze heffingen niet worden betaald door een uitlener of (onder)aannemer.

Deel deze pagina: