Staatssecretaris Financiën; kleine ondernemersregeling blijft

Belastingen
Rijksoverheid.nl

De Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft in antwoord op vragen die per brief gesteld werden over btw aangegeven dat hij niet van plan is om de kleine ondernemersregeling af te schaffen. Dat is goed nieuws voor startende en/of kleine ondernemers die hierdoor minder administratieve rompslomp hebben.

De staatssecretaris reageert op een brief over vakantiewoningen en de BTW. In de brief wordt gesteld dat het onwenselijk is dat de Staat met de BTW de aanschaf van vakantiewoningen subsidieert. Een van de voorstellen van de opsteller van brief is om de kleine ondernemersregeling in de BTW af te schaffen.

Reactie Wiebes

De reactie van de staatssecretaris is duidelijk en luidt als volgt:

"Administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de btw drukken relatief zwaar op kleine ondernemers. Om die reden verleent de zogenaamde kleine ondernemersregeling een vermindering van belasting aan kleine ondernemers. Deze vermindering is maximaal even groot als de door de kleine ondernemer af te dragen btw en kan niet hoger zijn dan € 1.345. In dat laatste geval kan de kleine ondernemer verzoeken om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.

Gelet op deze functie van de kleine ondernemersregeling ben ik niet voornemens om deze regeling af te schaffen. Wel bezie ik in meer algemene zin de mogelijkheid om de huidige regeling verder te vereenvoudigen. Nader onderzoek zal duidelijk maken of daar mogelijkheden toe zijn."

Een opluchting voor de ondernemers die nu (of in de toekomst) gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Op dit punt een zeer duidelijk antwoord.

Deel deze pagina: