Startende ZZP’ers hebben het nog steeds moeilijk

ZZP Nederland

Veel belangstelling voor parttime ondernemerschap
Hoewel de opmars van ZZP’ers niet meer te stuiten is lopen veel startende ZZP’ers nog steeds tegen veel problemen aan. Deels komen die problemen voort uit onwetendheid met ondernemersregels, maar deels ook door de achterhaalde wetgeving en de lage kennis van uitvoerende instanties. Zelfs in deze economische slechte tijden willen veel mensen parttime aan de slag als ZZP’er en daarbij lopen ze tegen veel problemen aan. Dat moet gessimuleerd worden en niet tegengewerkt. ZZP Nederland signaleert de onderstaande problemen:

Urencriterium Belastingdienst tegenvaller
Met name het urencriterium van de Belastingdienst is voor veel mensen een tegenvaller. Als een starter niet in één kalenderjaar 1225 uur aan zijn onderneming besteedt dan ziet de Belasting het parttime ondernemerschap als een bijverdienste en heeft de ZZP’er geen recht op belastingaftrek voor zelfstandigen. Met name starters hebben in het eerste jaar nog een lage verdienste, een belastingvoordeel zou het inkomen van de starter een stuk aangenamer maken. Het urencriterium moet naar een glijdende schaal waaraan het belastingvoordeel gekoppeld kan worden.

Afgifte VAR verklaring gaat niet soepel
Ook de afgifte van een VAR Verklaring loopt nog niet echt soepel ondanks aangebrachte verbeteringen. Voor startende parttime ondernemers wordt vrijwel altijd een VAR ROW afgegeven. Met een VAR ROW is de zelfstandigheid onduidelijk en zijn veel opdrachtgevers bang dat de overheid de opdracht gaat zien als een loondienstverband, waardoor de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de te betalen premies.

Verplichting VAR Verklaring is niet correct
Het feit dat een VAR Verklaring verplicht zou zijn is een hardnekkig misverstand. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de verantwoordelijkheid voor afdracht van belastingen en premies onderling afspreken. ZZP Nederland stelt aangesloten ZZP’ers hier een modelcontract voor beschikbaar waarin dit vastgelegd wordt.

Starten met behoud van uitkering
Veel mensen in loondienst belanden op dit moment in een werkloosheiduitkering. Vooral ouderen hebben weinig kans op een nieuwe baan, terwijl hun vakkennis vaak erg hoog is. Veel werklozen en WAO’ers willen graag weer aan de slag als ZZP’er. De overheid heeft hiervoor mooie stimulerende regelingen. Helaas is de praktijk weerbarstig. De uitleg en de eisen die voor deze regeling gesteld worden zijn onduidelijk en omslachtig. Op dit moment worden zelfs veel starters met behoud van uitkering door de onduidelijke regelingen verdacht van fraude. De overheid moet ondernemerschap stimuleren en niet afstraffen…

ZZP’er en uitkering
Veel ZZP’ers starten na jarenlang betaald te hebben voor sociale premies, maar direct na de start als zelfstandige vervalt ieder recht op een uitkering. Helaas bedenken weinig ZZP’ers dat ze in geval van geen opdrachten ook geen inkomen hebben. Hierdoor ontstaan veel problemen en dreigend faillissementen. Indien de ZZP’er helemaal geen inkomen meer heeft rest alleen nog een BBZ regeling. Hoewel de regeling goed is vastgelegd werkt de regeling in de praktijk traag en omslachtig. De wachttijd voor een beslissing over een eventuele uitkering verschilt per gemeente.

ZZP en Zorg
ZZP’ers in de zorg zijn al jarenlang een probleem. Voor zowel de zorginstellingen die graag ZZP’ers inhuren als mensen die zich willen verhuren als ZZP’er. Met name (weer) de afgifte van een VAR verklaring loopt uiterst moeizaam. Eind 2008 is een convenant samengesteld door diverse partijen zoals de Belastingdienst, Sociale Zaken, bemiddelaars en zorginstellingen, waardoor de VAR overbodig zou worden. De koppelbazen in de zorg werden gelegaliseerd maar de ZZP’er was het kind van de rekening, er werd niet om de mening van de ZZP’er gevraagd. Het convenant is nu terecht door de rechter van tafel geveegd, maar een nieuw convenant is in ontwikkeling… ongetwijfeld weer zonder overleg met de ZZP’ers

ZZP Transport is onmogelijk
In de transportsector zijn geen mogelijkheden voor ZZP’ers. Als chauffeur is het niet toegestaan om te rijden voor meerdere transportondernemingen. Een wet uit het stenen tijdperk houdt dit nog steeds tegen. Politiek is geen belangstelling voor de problemen van de zelfstandige in de transportsector. Zoals bekend werkt men in het beroepsgoederenvervoer tegen zeer krappe marges en is de sector zeer terughoudend om personeel aan te nemen. Terwijl er een schreeuwende behoefte is aan flexibel inzetbare chauffeurs blijft de transportsector de enige beroepstak waar ZZP’ers niet zijn toegestaan…

Kamer van Koophandel
Iedereen die een onderneming heeft dient zich verplicht in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Regelmatig komt het voor dat mensen niet kunnen worden ingeschreven als onderneming omdat men één opdrachtgever heeft. Wel kan iedereen worden ingeschreven die van plan is meerdere opdrachtgevers te gaan bedienen.

Helpdesk ZZP Nederland
ZZP Nederland heeft een helpdesk beschikbaar voor ZZP'ers die dagelijks bereikbaar is van 9 - 17 uur. Daar krijgen ZZP'ers voorlichting en worden vragen vrijwel altijd direct beantwoordt. In principe is de helpdesk voor de 8000 aangesloten ZZP'ers. De jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij ZZP Nederland kost slechts € 20,- per 12 maanden. Zie ook | online aanmelden |
 

Deel deze pagina: