Steeds meer zzp´ers in de bouw

CBS

ZZP’ers zorgen voor sterke groei kleine bedrijven
Volgens het CBS zorgen Zelfstandigen Zonder Personeel voor een sterke groei van de kleine bedrijven. Sinds 2000 is de jaaromzet van kleine bouwbedrijven met 50 % gestegen, deze groei wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ZZP ers. In diezelfde periode steeg de omzet van grote bedrijven met 24%.

Het fenomeen ZZP is inmiddels niet meer weg te denken in de maatschappij. In de bouwsector bestaat 75% van de 82.000 bedrijven uit ZZP ers. Helaas maakt de overheid het startende ZZP ers niet gemakkelijk door de ingewikkelde manier van voorlichten.

ZZP Nederland
ZZP Nederland behartigt de belangen van ZZP ers door op een eenvoudige manier voorlichting te geven aan vakmensen die een eigen bedrijf willen starten. Met meer dan 1000 aangeslotenen vormt ZZP Nederland een interessante groep waardoor collectieve voordelen worden afgedwongen. Ook staat ZZP Nederland iedere dag klaar om vragen en problemen van aangesloten ZZP ers op te lossen.

ZZP Nederland biedt aangeslotenen diverse collectieve voordelen zoals een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidverzekering, een collectieve zorgverzekering, een rechtsbijstandverzekering voor ZZP ers en een administratiepakket waarmee de kleine zelfstandige voor een aantrekkelijk bedrag verzekerd is van een correcte administratie. Aansluiten bij ZZP Nederland kost slechts 15 Euro per kalenderjaar en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Aanmelden kan via http://www.zzp-nederland.nl/formulier/aanmelden

Deel deze pagina: