Stichting ZZP Nederland hekelt foute beelden over belasting van zzp’ers

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

Naar aanleiding van CBS-cijfers, berichtte de Volkskrant 12 juni 2017 over zzp’ers die geen belasting betalen, waardoor het sociaal stelsel zou worden bedreigd. Stichting ZZP Nederland vindt deze berichtgeving tendentieus. Volgens voorzitter Maarten Post is er opnieuw sprake van foute beeldvorming. Hieronder zijn commentaar:

Appels met peren

“De Volkskrant sluit zich met deze berichtgeving aan bij de linkse politiek en de vakbonden, die de groei van het aantal zelfstandige ondernemers op de arbeidsmarkt zien als een bedreiging voor de positie van werknemers en het draagvlak onder werknemersverzekeringen. Men vergelijkt voortdurend ondernemers met werknemers, terwijl men donders goed weet, dat zelfstandige ondernemers voor eigen rekening en risico werken.In het Volkskrantartikel wordt het belastingregiem van ondernemers aangeduid als “belastingprivileges” en dat is foute beeldvorming.

Ondernemers worden hiermee weer eens volstrekt onterecht weggezet als belastingprofiteurs, die zich onttrekken aan hun maatschappelijke bijdrage. De eigenlijke reden voor dit soort beelden is, dat men vindt, dat er te veel ondernemers zijn.

Bijdrage aan groei

Als kleine ondernemingen dragen zzp’ers bij aan de economische groei in Nederland. Het voortbestaan van de onderneming zorgt ook in de toekomst voor levensonderhoud en blijvende werkgelegenheid. Om bedrijfs- en inkomensrisico’s in de toekomst te kunnen afdekken, zijn belastingfaciliteiten als MKB-Winstvrijstelling en Zelfstandigenaftrek noodzakelijk. Dit betreft alle kleine ondernemingen, ook bijvoorbeeld de bakker op de hoek of de caféhouder, die diensten leveren aan consumenten.

Volwaardig

Zelfstandige ondernemers vormen een stuwende factor, die niet meer weg te denken is uit de moderne arbeidsmarkt. Zij laten zich niet wegzetten als belastingprofiteurs door partijen, die het ondernemerschap uitsluitend zien als een bedreiging voor de ouderwetse arbeidsmarkt. Het is niet goed om zelfstandige ondernemers op deze manier voortdurend dwars te zitten. Het is beter om zelfstandigen als ondernemer een volwaardige positie te gunnen. Vergelijk ondernemers niet langer met werknemers, die tot over hun oren sociale bescherming genieten.

Notitie

Stichting ZZP Nederland heeft met andere zzp-organisaties de notitie “Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt” ingebracht bij het formatie-overleg voor een nieuw kabinet. Ik hoop, dat het volgende kabinet een toekomst- en ondernemersgericht arbeidsmarktbeleid gaat voeren.”

Deel deze pagina: