Stichting ZZP Nederland: Kabinet negeert zzp-er in miljoenennota

Stichting ZZP Nederland

In de miljoenennota 2012 verzuimt het kabinet de positie van ondernemende vakmensen te verbeteren, vindt Stichting ZZP Nederland (samenwerkingsverband CNV vakmensen en ZZP Nederland). De voorgenomen maatregelen hebben betrekking op de klassieke verdeling tussen werkgevers en werknemers in het werkveld. De zzp-er wordt nu op tal van terreinen over het hoofd gezien. Daardoor ontstaat een tweedeling op de arbeidsmarkt. Hoewel het kabinet zegt ondernemerschap te willen stimuleren, zal een aantal maatregelen de positie van zzp-ers op de arbeidsmarkt juist verzwakken.

Verborgen werkloosheid
Doordat de werkloosheidscijfers alleen betrekking hebben op werknemers en de werkgelegenheid van de groeiende groep zzp-ers niet in beeld is, kan men met recht spreken van een toename van verborgen werkloosheid. De rekening hiervan zal worden gepresenteerd aan het gemeentelijke bijstandsloket. Daar houdt deze miljoenennota geen rekening mee.

Sinds 2010 is er door het lage werkaanbod sprake van sterk dalende tarieven, tot ver onder het kostenniveau. In de bouwsector zijn zzp-tarieven soms gehalveerd. Dat tracht men dan te compenseren door het dubbele aantal uren per week te werken en dat zorgt weer voor het versneld dalen van werkgelegenheid. Doordat het 6% BTW-tarief na 1 oktober bij renovatie- en onderhoudswerk niet meer mag worden toegepast, neemt de druk van particuliere klanten toe om het werk dan maar zwart uit te voeren. Dit kabinet doet het werk in de uitverkoop: blijkbaar betalen we liever bijstand achteraf, dan aan de voorkant de werkgelegenheid te stimuleren.

Problemen in de zorg
In de zorgsector zal het verschuiven van het PGB naar de verzekeraar tot gevolg hebben dat zorg-instellingen en detacheringsbedrijven de organisatie van het werk in handen krijgen. Het zzp-tarief zal daardoor worden belast met onnodige bemiddelings- en organisatiekosten, zodat er minder geld zal worden besteed aan zorgwerkzaamheden.

Stichting ZZP Nederland betreurt het ten zeerste, dat aan het loket van de UWV nog steeds mensen worden gestimuleerd om zelfstandig ondernemer te worden, terwijl even later de belastingsdienst op basis van het urencriterium en de definitie van gezagsverhouding in de VAR een navordering oplegt, zodat men financieel te gronde gaat. Ook daarin verzuimt het kabinet passende maatregelen te nemen.

Het gevolg is, dat een groeiende groep hardwerkende ondernemende vakmensen nu al wordt geconfronteerd met een beduidend lagere koopkracht, dan de plaatjes in de miljoenennota doen vermoeden.

Deel deze pagina: