Stichting ZZP Nederland: minimumloon ZZP' ers is onzinnig en onwenselijk

Stichting ZZP Nederland

Volgens Mariëtte Hamer van de PVDA moet er voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) een wettelijk minimum tarief worden ingesteld, waarin men verplicht wordt om 150% (= € 13,85 per uur) van het minimumloon te berekenen. Stichting ZZP Nederland is verbaasd en verontwaardigd over het voorstel waarmee de PvdA weer eens aangeeft alle zelfstandigen te willen beschouwen als werknemers zonder dienstverband.

Het voorstel dat vandaag in de Tweede Kamer werd ingebracht, moet een groep zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaan beschermen tegen een zeer laag inkomen. Het door Hamer voorgestelde minimum uurtarief van €13,85 is echter onacceptabel laag. De veronderstelling, dat er binnen dit soort uurtarieven ruimte is voor de afdekking van arbeidsrisico’s, staat volstrekt buiten elke realiteit.

ZZP’ers zijn ondernemers
Stichting ZZP Nederland is van mening dat ZZP’ers als ondernemers moeten worden beschouwd en niet als werknemers die via een Overeenkomst van Opdracht aan het werk gaan als werknemer zonder rechten. Via een minimumtarief van € 13,85 per uur kan een zelfstandige zich nog steeds niet verzekeren en sparen voor een pensioen. Bovendien moet men zich afvragen of je met een dergelijk uurtarief nog wel voor echte vakman- of vrouw wordt aangezien.  Uit diverse onderzoeken blijkt gelukkig dat het merendeel van de ZZP’ers een heel ander uurtarief rekent, dat wel kostendekkend is en zeer tevreden is met het bestaan als zelfstandig ondernemer.

PvdA is mede verantwoordelijk voor draaideurconstructies
Natuurlijk zijn er mensen die de dupe van de crisis zijn geworden en zich min of meer gedwongen hebben gevoeld om als zelfstandige te gaan werken. Sterk voorbeeld hiervan is de draaideurconstructie zoals bij TNP Post: werknemers werden ontslagen en direct daarna weer aangenomen als ZZP’er. Deze constructies zijn bedacht en door de overheid goedgekeurd in een periode, waarin de PvdA zelf deelnam in het kabinet. Nu dit blijkbaar fout gaat, dient de PvdA zelf ook het boetekleed aan te trekken.

Wettelijk minimum tarief voor ZZP’ers is begin van het einde
Een dergelijk voorstel betekent het einde van de zelfstandigheid en het ondernemerschap van een groeiend deel van de beroepsbevolking in Nederland. Het gevaar is groot dat dit minimum tarief het doel voorbijschiet en als algemeen tarief wordt gezien voor ZZP’ers. Bovendien leidt dit voorstel niet tot een oplossing voor de schijnzelfstandigheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Transportsector en de Nieuwbouwsector hebben te kampen met zeer lage uurtarieven doordat ook buitenlandse ZZP’ers worden ingehuurd voor dumptarieven. Binnen de betreffende sectoren moet wel iets gebeuren: Stichting ZZP Nederland wil graag meewerken aan een passende oplossing. Maar niet middels een wettelijk minimumtarief, de kans is groot dat het minimum als standaardtarief gehanteerd gaat worden en dat speelt alleen maar bedrijven in de kaart, die al lang niet meer concurreren op kwaliteit, maar uitsluitend nog op arbeidskosten.

Het echte probleem vraagt om andere oplossingen
Als overheidsdiensten, zoals UWV en gemeentelijke instellingen uitkeringsgerechtigden stelselmatig het ondernemerschap in jagen zonder rekening te houden met de soms funeste gevolgen daarvan, moet men geen moord en brand schreeuwen als het mis gaat: een ondernemersopleiding met bewustwording van de ondernemingsrisico’s kan veel problemen voorkomen.

In sectoren, waar de concurrentie op tarief moordend is en slachtoffers maakt aan de onderkant, dienen sectorbrede afspraken te worden gemaakt over kwaliteit van de arbeid en het arbeidstarief dat daarbij hoort, zonder dat men daarbij door de NMA wordt beticht van kartelvorming en prijsafspraken.

Stichting ZZP Nederland is bereid om mee te denken over iedere denkbare oplossing, die een einde kan maken aan negatieve spiraalvorming in tarieven, mits die oplossing recht doet aan het ondernemerschap van de zzp’er in Nederland.

 

Deel deze pagina: