Stichting ZZP Nederland start proef met administratieservice

Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland start administratieservice

Veel zelfstandigen hebben grote moeite met hun administratie. Deels door het ontbreken van administratieve kennis en deels door tijdgebrek. Ook worden aftrekposten vaak niet optimaal benut. Hierdoor lopen ZZP’ers vaak besparingen mis en ziet mende administratie als een lastig, maar noodzakelijk kwaad.

Voor Stichting ZZP Nederland is dit een reden om een betaalbare administratieservice in het leven te roepen waar de aangesloten ZZP’ers hun administratie kunnen uitbesteden. Hiermee is men verzekerd van inzicht in een correcte administratie en kan optimaal gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen bij de belastingaangifte.

Met de nieuwe dienst die uitgevoerd wordt door ZZP Nederland Administraties wordt het de ZZP’er erg gemakkelijk gemaakt. Zo kan de zelfstandige er voor kiezen om de administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden waardoor men zorgeloos kan ondernemen zonder belast te worden met zaken die men als lastig ervaart.

Proefproject start op 1 oktober, later volgt uitbreiding met ZZP administrateurs

Voorlopig betreft het een proef met maximaal 30 administraties, de proef wordt in eerste instantie uitgevoerd door ZZP Nederland Administraties. Vervolgens wordt dit project uitgebreid met gebruikmaking van aangesloten ZZP’ers die als administratiekantoor hun brood verdienen.   Hierdoor ontstaat een landelijke dekking van kantoren die bij de zelfstandige in de buurt gevestigd zijn. Tijdens de proefperiode ontvangen de aangesloten ZZP’ers de eerste 12 maanden een korting van 25% op het reguliere tarief.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren administrateurs die onder leiding staan van een deskundig accountant en bijgestaan door een fiscalist. Hierdoor ontstaat een sluitende boekhouding en krijgt de ZZP’er een beter inzicht in zijn financiële positie en winst die gemaakt wordt.  De werkzaamheden zijn zeer compleet voor een vriendelijke prijs. Zo wordt niet alleen de boekhouding ingevoerd en gecontroleerd, maar wordt ook een driemaandelijkse btw-aangifte verzorgd.

Eens per jaar ontvangt men een complete winst- en verliesrekening die ook voor een buitenstaander goed leesbaar is. In één overzicht kan men dan de gemaakte winst- en de financiële positie duidelijk maken. Daarnaast wordt een uitgekiende aangifte inkomstenbelasting verzorgd voor de ZZP’er en zijn partner. Hierbij wordt rekening gehouden met alle fiscale mogelijkheden, zowel zakelijk als privé aftrekposten zoals hypotheek en leningen etc. het jaarrapport is ook te gebruiken bij het aanvragen van een hypotheek, leningen etc.

Belangstellende ZZP'ers kunnen zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek en tijdens de proefpoeriode ontvangen deelnemers 12 maanden lang een korting van 25% op het tarief.

Link: | meer info |

Deel deze pagina: