Strenge controles op veiligheid in bouwsector aangekondigd

inspectie SZW

Controles gelden ook voor ZZP'ers

Inspectie SZW heeft voor de periode van 15 april t/m 8 mei aangekondigd intensief te gaan controleren op de veiligheid in de bouwsector. De controles vinden zowel plaats op grote bouwplaatsen als voor projecten van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Met name het veilig gebruik van klimmateriaal, rolsteigers en het terugdringen van valgevaar is een speerpunt van de actie.

De aangekondigde inspecties richten zich niet alleen op grote bouwplaatsen maar gelden ook voor ZZP’ers die zelfstandig in de bouw werkzaam zijn. Volgens de inspectie wordt de nadruk gelegd op kleine bouwplaatsen in binnenstedelijke gebieden. Hier werken vaak meerdere bedrijven tegelijk en in beperkte ruimte aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud, sloop- en installatiewerk. Het correcte gebruik van ladders, trappen, kamersteigers en rolsteigers staat centraal. Bedrijven waarbij de komende weken overtredingen worden vastgesteld en boetes worden opgelegd krijgen gegarandeerd een vervolgbezoek waarbij men moet aantonen dat de noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht en de arbozorg op orde is. 

Per 1 januari 2013  zijn de boetes die opgelegd worden op basis van de Arbeidsomstandighedenwet aanzienlijk verhoogd. Bij herhaalde overtreding worden de boetes snel verdubbeld en kan bij een derde overtreding zelfs een stillegging worden opgelegd. Voor bouwondernemingen is hierbij ook nog van belang dat per 1 januari het locatiebeginsel is veranderd. Voortaan zal bij bouwwerkzaamheden korter dan zes maanden op dezelfde locatie worden teruggekeken over een periode van een aantal jaren waarin het bedrijf soortgelijke overtredingen heeft begaan, ongeacht of die feiten zijn begaan op verschillende bouwlocaties. 

Bij een vergelijkbare controleactie vorig jaar constateerde de Inspectie SZW dat op 84% van de onderzochte locaties onveilig werd gewerkt. Er werden toen ruim  650 bouwlocaties bezocht. In 265 gevallen werd het werk zelfs onmiddellijk stilgelegd. Mede naar aanleiding hiervan zijn door de Stichting Arbouw 2 nieuwe A-bladen uitgegeven; één voor rolsteigers en één voor ladders en trappen. Brancheorganisatie VSB presenteerde eerder dit jaar verbeterde werkmethoden om rolsteigers veilig op en af te bouwen. 

downloads: | Brochure veiligheid bouw | trappen en ladders |

Deel deze pagina: