Telefonische ZZP acquisitiefraude bewezen door forensisch digitaal onderzoek

Dat acquisitiefraudeurs nog steeds ZZP’ers op de korrel hebben, dat merkt de helpdesk van Stichting ZZP Nederland maar al te vaak. Er komen veel telefoontjes binnen van ZZP’ers die op welke wijze dan ook worden benaderd door partijen die zeggen dat ze nog een schuld te verhalen hebben op de zzp'er.

Wij waren er al van op de hoogte dat er bedrijven zijn die klanten/slachtoffers telefonisch benaderen, en dan het gesprek opnemen. Dit gesprek wordt dan dermate verknipt dat het lijkt of de klant toestemming geeft voor bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie. Alleen was dit feit nog nooit goed bewezen.

Het bedrijf Digitale Opsporing heeft nu door forensisch digitaal onderzoek, o.a. netfrequentie en audio-analyse, in een bepaald geval aangetoond dat deze geluidsopname gemanipuleerd was. Vrij vertaald: Er is geknipt en geplakt in de antwoorden in het begin van de opname. Dit zal dan ook vaker gebeuren.

Moeilijke bewijslast
In het verleden werd er door politie en Openbaar Ministerie maar sporadisch actie ondernomen tegen deze vorm van fraude, omdat de oplichting vaak moeilijk te bewijzen is.  In deze casus is er echter duidelijk geknoeid met een geluidsopname en is er dan ook zeker sprake van art. 326 Wetboek van Strafrecht (oplichting).

“Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Oproep: meld telefonische fraude
Digitale Opsporing BV doet een oproep aan andere gedupeerde ondernemers om zich te melden en een eventuele vergelijkbare geluidsopname beschikbaar te stellen voor nader onderzoek. Digitale Opsporing zal in het kader van maatschappelijke betrokkenheid de aangiftes kosteloos verzamelen en bundelen in een zaak naar het Openbaar Ministerie. 

Contact Met Digitale Opsporing:
E: loket@digitaleopsporing.nl
T: 085-489 12 50

 

Deel deze pagina: