Uitkeringen AOW, WAO per 1 juli 2007 omhoog

Ministerie van SZW
Uitkeringen per 1 juli 2007 gaan omhoog
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2007 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1300,80 naar 1317,00 euro bruto. Ook de kinderbijslag (die valt onder de minister voor jeugd en gezin) gaat omhoog. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de 6 en de 8 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim 8 euro omhoog naar 902 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 12 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1234 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2007 13,82 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 1,25%. Daarnaast gaan volledig arbeidsongeschikten in de WAO, Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) en WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) er per 1 juli extra op vooruit. Het kabinet verhoogt dan namelijk hun uitkering van 70 naar 75 procent van het laatste loon.

De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 juli 2007 vastgesteld op 174,64 euro bruto per dag. Dat is ruim 2 euro hoger dan daarvoor.

Deel deze pagina: