Uitkeringsverhoging tienduizenden arbeidsongeschikten in WAO

PvdA
Minister Donner heeft na kamervragen van de PvdA besloten om de uitkering van 30.000 WAOers en 7.000 mensen met een WIA-uitkering te verhogen. Het gaat om mensen die vóór hun arbeidsongeschiktheid meer dan 38 uur per week werkten. PvdA-kamerlid Ton Heerts: Dit is gerechtigheid. Het vorige kabinet was veel te streng. Het is goed dat het nieuwe kabinet dit heeft rechtgezet.

Mensen die een werkweek hadden die langer was dan 38 uur, betaalden over hun hele inkomen premie. Toch waren ze slechts voor 38 uur per week verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit was vastgelegd in het Schattingsbesluit van 2004, met aangescherpte keuringscriteria. De bepaling over 38 uur had in sommige gevallen desastreuze gevolgen voor WAOers die een herbeoordeling moesten ondergaan.

Begin maart heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in socialezekerheidszaken, deze handelswijze onwettig verklaard. Deze uitspraak was voor Heerts aanleiding aan Donner actie te vragen. UWV gaat nu de uitkeringen aanpassen van alle mensen die in het verleden meer dan 38 uur per week werkten. Ook voor mensen die in de toekomst een WIA-uitkering aanvragen, geldt geen beperking tot 38 uur meer. Dit betreft alle voltijdwerknemers met een 40-urige CAO, maar bijvoorbeeld ook vrachtwagenchauffeurs met veel internationale ritten.

Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer bleek twee weken geleden dat Donner alleen de uitkeringen wilde aanpassen voor mensen die in beroep zijn gegaan tegen de beoordelingsresultaten van UWV. Ton Heerts heeft daar toen bezwaar tegen gemaakt. Heerts: Ik ben blij dat Donner is bijgedraaid. Ook mensen die geen bezwaar hebben gemaakt, worden gecompenseerd. Dat hoort bij een overheid die fatsoenlijk met mensen omgaat.

Deel deze pagina: