Urencriterium Belastingdienst werkt UWV fraude in de hand

ZZP Nederland

ZZP'ers dienen geholpen worden en niet tegengewerkt door een falend beleid

Volgens het UWV zouden duizenden ZZP’ers gefraudeerd hebben met het opgeven van uren waardoor ze fikse boetes ontvangen. Fraude dient op zich bestreden te worden maar de oorzaken van de verschillen tussen de opgave aan het UWV en de Belastingdienst wordt mede veroorzaakt door het strenge urencriterium dat de Belastingdienst handhaaft voor de aftrekposten voor zelfstandig ondernemers.

Strak beleid Urencriterium Belastingdienst werkt averrechts
Indien een zelfstandige ZZP’ers wil profiteren van het stimuleringsbeleid van de overheid dan dient hij of zij minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming te besteden. Vooral voor startende ZZP’ers is dit absolute criterium een struikelblok. ZZP’ers die starten midden in een jaar is het behalen van een belastingvoordeel een onbegonnen zaak. ZZP Nederland pleit al jaren voor een glijdende schaal van het urencriterium, maar de overheid handhaaft het strenge beleid.

Diezelfde overheid wil het zelfstandig ondernemerschap stimuleren en gebruikt zet daarvoor ook de uitkeringsfabiek UWV in. Met een prachtige regeling weet het UWV mensen te begeleiden naar zelfstandig ondernemer, waarbij men de garantie van een uitkering kan behouden. Naar het UWV dienen de starters hun uren op te geven en vooral hun inkomsten om het eventueel teveel ontvangen uitkeringsbedrag te verrekenen.

ZZ'P'ers doen hun stinkende best om het urencriterium te halen
Dat het UWV spreekt van een fraude gebaseerd op het aantal opgegeven uren naar de Belastingdienst is een niet correcte benadering volgens ZZP Nederland. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland sprokkelen mensen nu eenmaal zoveel mogelijk uren bij elkaar om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. Daarbij worden terecht ook uren meegeteld die de ZZP’er gebruikt voor administratie, acquisitie etc.

Marrink: “Het UWV doet er beter aan om de werkelijk verdiende bedragen te vergelijken, dat zou voor het UWV het enige criterium moeten zijn. Een als de overheid zo graag werkloze en arbeidsongeschikte mensen naar het zelfstandig ondernemerschap wil begeleiden wordt het toch tijd voor een duidelijk en op elkaar afgestemd beleid. Helaas is de praktijk weerbarstig en spreken diverse overheidsinstanties een andere taal dan die van de ondernemer in spe.”

Overheidsmaatregelen worden niet getoetst op haalbaarheid bij doelgroep
Volgens ZZP Nederland worden veel overheidsmaatregelen genomen zonder daartoe mensen uit de praktijk te raadplegen. Marrink: “Je mag van een ambtenarenorganisatie ook niet verwachten dat het doorgewinterde ondernemers zijn, maar diverse instanties, waaronder ZZP Nederland zou graag eens betrokken willen worden in stimulerende maatregelen. Daarmee voorkom je een hoop ellende bij mensen die hun stinkende best doen om uit een troosteloos bestaan van een uitkering te komen. Stimuleren aan de ene kant mag niet leiden tot een schijnbare tegenwerking aan de andere kant. ”
 

Deel deze pagina: