Urencriterium ZZP'ers moet naar glijdende schaal

ZZP Nederland: Urencriterium zelfstandigen moet naar glijdende schaal
Het harde urencriterium van 1225 uur per jaar werken aan je onderneming om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet hoognodig opnieuw bekeken worden. Het is niet billijk om deze harde eis te blijven stellen bij mensen die starten als ZZP’er.

Veel mensen starten als zelfstandige op parttime basis om bij gebleken succes uiteindelijk de overstap naar het fulltime ondernemerschap veilig te kunnen maken. Ook veel ZZP’ers starten vanuit een uitkering omdat ze anders niet meer aan de slag komen. Daar dienen we trots op te zijn. De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschapwel een beetje, maar andere overheden straffen de starter net zo gemakkelijk weer af.

Daar waar misbruik wordt gemaakt van de regelingen die het UWV aanbiedt voor ZZP’ers mag best handelend opgetreden worden. Echter vaak berust het oordeel van het UWV op onbegrip of onkunde van de betreffende ambtenaar en is het oordeel van de uitkerende instantie genadeloos.

Het probleem ligt vooral bij de mensen die de regeling moeten toepassen en controleren. Te vaak wordt de situatie niet in ogenschouw genomen, maar wordt er puur volgens de onduidelijke regels maatregelen getroffen. Dat ZZP’ers die voordat ze gingen starten achteraf veel gemakkelijker en veiliger van hun uitkering hadden kunnen profiteren is blijkbaar niet van belang.

ZZP Nederland pleit voor glijdende schaal urencriterium
ZZP Nederland, belangenorganisatie van meer dan 7000 zelfstandigen pleit al lang voor een glijdende schaal voor het urencriterium. Zo zou je kunnen stellen dat bij 800 uur per jaar een gedeelte van de aftrek kan worden toegepast, bij 1000 uur iets meer en bij 1225 uur de volledige aftrek toegepast kan worden. Dit leidt tot een vergemakkelijking en zal de vermeende fraude gigantisch verminderen. Helaas heeft de overheid hier geen belangstelling voor, bekeuren is gemakkelijker dan voorkomen…
 

Deel deze pagina: