UWV in beroep tegen uitspraak aanvraag uitkering zwangere ondernemers

Zelfstandigen
UWV

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een beroepszaak waarin een vrouw bij UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering had aangevraagd voor een bevalling in 2005, terwijl zij werkzaam was als zelfstandige. Destijds bestond er geen publieke regeling voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwen die als zelfstandige werkten. UWV had de aanvraag voor een uitkering daarom afgewezen. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan de vrouw alsnog een uitkering of vervangende schadevergoeding toe. In juli heeft de rechtbank Amsterdam in 2 soortgelijke zaken geoordeeld dat die vrouwen geen recht hadden op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

UWV is het niet eens met de uitspraak van de rechter en heeft hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). De vraag of vrouwen recht hebben op een uitkering als ze in de periode van 2004 tot en met 2008 zijn bevallen terwijl zij werkzaam waren als zelfstandige, zal derhalve beantwoord worden door de CRvB. UWV heeft de CRvB verzocht om de zaak zo spoedig mogelijk te behandelen, gelet op de belangen die spelen.

Beslissing

Na de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland heeft UWV meerdere aanvragen voor een ZEZ-uitkering ontvangen van vrouwen die in de hiervoor genoemde periode zijn bevallen. Deze aanvragen zullen worden afgewezen, omdat er geen wettelijke basis is op grond waarvan UWV een uitkering kan verstrekken. Dat geldt uiteraard ook voor aanvragen die nog binnen gaan komen.

Als de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) in de hoger beroepszaak beslist dat UWV alsnog een uitkering moet verstrekken, zal UWV vrouwen die in de periode van 2004 tot 2008 zijn bevallen en werkzaam waren als zelfstandige een redelijke termijn gunnen om een aanvraag in te dienen. Het is voor het zeker stellen van uitkeringsrechten niet noodzakelijk om nu al een uitkeringsaanvraag te doen.

Update 17-10-2017:

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de Eerste en Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Meer hierover leest u hier.

Deel deze pagina: