Vakbonden en werkgeversorganisatie weren ZZP touringcar-chauffeurs in CAO

stichting ZZP Nederland

Vakbonden en werkgeversorganisatie weren ZZP bus-chauffeurs in CAO

Werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands vervoer (KNV) en vakbonden CNV en FNV weren Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) in het Besloten Personenvervoer. Hoewel de wet de ZZP’ers niets in de weg legt proberen werkgevers- en werknemersorganisaties de ZZP’ers eenzijdig uit te sluiten. Veelvuldig overleg tussen zelfstandigen en genoemde organisaties heeft niets opgeleverd.

Men tracht de uitsluiting te bereiken door middel van enkele tegenstrijdige artikelen in de CAO voor het Besloten Personen Vervoer. Opmerkelijk is ook dat men de dertig procent touringcarondernemers die niet bij het KNV zijn aangesloten dezelfde verplichtingen wil opleggen. Het voorstel, moet echter nog bij het ministerie voor een Algemeen Verbindend Verklaren worden goedgekeurd.

Stichting ZZP Nederland vindt dat onaanvaardbaar en gaat protest aantekenen tegen de CAO bij het ministerie van SZW. Hier is sprake van eenzijdige uitsluiting van mensen die graag flexibel willen werken in een branche waar behoefte is aan gediplomeerde vakmensen. Bovendien zit de CAO vol met tegenstrijdigheden waar een jurist simpelweg doorheen prikt. Een Algemeen Verbindend Verklaring van deze CAO is niet acceptabel.

Opmerkelijke CAO Besloten Personenvervoer
De CAO voor het besloten personenvervoer (touringcarvervoer) leidt tot opmerkelijke taferelen. In de CAO is het uurloon voor ZZP’ers en uitzendkrachten vastgesteld, maar staat tegelijkertijd het verbod om deze mensen in te huren. Verder staan in de CAO allerlei uitsluitingen van CAO rechten voor ZZP’ers. In dezelfde CAO staat ook een ZZP verbod door middel van een verplichte eis van dienstbetrekking. Wel staan de plichten vermeld, maar alle rechten zijn uitgesloten. Verder moeten werkgevers die ZZP’ers Touringcarchauffeurs inhuren dit verplicht melden bij CAO controlerende instantie STO.

Zelfstandigen vallen buiten iedere CAO
Stichting ZZP Nederland is van mening dat het verlenen van diensten door zelfstandigen aan anderen buiten elke werkingssfeer van een CAO valt. Eenzijdige bepalingen, die ook nog eens in strijd zijn met Europese wetgeving, kunnen niet door vakbonden en werkgevers opgelegd worden. Blijkbaar beseffen vakbonden en werkgevers nog niet dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt al jarenlang gaande is…

Deel deze pagina: