Var verdwijnt, Wiebes stemt in met overgangsregeling naar DBA

zzp nederland

Na overleg met de samenwerkende zzp-organisaties heeft staatsecretaris Wiebes in een brief aan de eerste kamerleden voorgesteld om besluitvorming over de DBA enkele weken aan te houden, totdat er een voldragen en werkbare overgangsregeling is toegevoegd. Stichting ZZP Nederland is door de staatsecretaris uitgenodigd om mee te werken aan de inhoud van het transitieplan in de komende weken. De DBA zorgt met modelcontracten voor een betere positie van zzp'ers.

"Wij hebben zelf initiatief genomen door een alternatief voor de VAR voor te stellen en wij steunen het wetsvoorstel DBA" zegt voorzitter Maarten Post. " Voorwaarde daarbij is een zorgvuldige en werkbare overgangsregeling, waardoor zzp’ers niet onnodig in problemen komen. De staatsecretaris heeft dat nu toegezegd."

Voorbeeldovereenkomsten in plaats van VAR

De belangrijkste reden voor afschaffing van de VAR is, dat de VAR uitsluitend diende als vrijwaringsbewijs voor opdrachtgevers inzake naheffing belasting en premies bij een vastgestelde schijnconstructie. In de nieuwe DBA is de opdrachtgever aansprakelijk voor de werkgeversverplichtingen en daardoor medeverantwoordelijk voor het contract. De opdrachtgever moet aantonen, dat het niet om een dienstverband gaat. Op dit moment worden er voorbeeldovereenkomsten ontwikkeld, die door de belastingdienst worden beoordeeld en bij goedkeuring op de site van de belastingdienst staan. Als zelfstandigen en opdrachtgevers deze contracten gebruiken en ook in de praktijk naleven (feiten en omstandigheden), is er geen sprake van een schijnconstructie met een mogelijk dienstverband.

Transitieplan

Het jaar 2016 zal dienen als overgangsperiode, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de bestaande werkwijze kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, die waarschijnlijk op 1 april zal ingaan. Handhaving door de belastingdienst zal in de overgangsperiode meer het karakter krijgen van toezicht en waarschuwing. Stichting ZZP Nederland heeft bepleit, dat er in deze periode geen sprake kan zijn van naheffingen bij zzp’ers en evenmin van intrekking van de bestaande VAR, zoals in de afgelopen periode is gebeurd. "Het gaat ons om de rechtszekerheid van zzp'ers" zegt Maarten Post.

Voorlichting

Stichting ZZP Nederland zal zodra het transitieplan bekend is een uitgebreide voorlichtingscampagne starten over de nieuwe spelregels voor zzp'ers. "Op dit moment verkeren veel mensen in onzekerheid over hun positie en daar willen we zo snel mogelijk een einde aan maken door goede voorlichting en advies te bieden ", aldus directeur Frank Alfrink.

Deel deze pagina: