Nieuws

Var wordt afgeschaft, veel bemiddelaars boos

Nu gisteravond in de eerste kamer een meerderheid is gevonden voor de afschaffing van de VAR, schreeuwen uitzendbedrijven moord en brand. Het wordt moeilijker om ZZP’ers als uitzendkracht te verhuren of te detacheren aan bedrijven zonder risico op nabetaling van loonheffing en werknemerspremies. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) gaf vrijwaring van dit risico aan opdrachtgevers en dus ook aan uitzendbedrijven. De ZZP’er was altijd volledig aansprakelijk te stellen voor naheffing belasting en premies als er schijnzelfstandigheid werd vastgesteld door de Belastingdienst. Daarmee was de zzp’er altijd de pineut als schijnconstructies werden blootgelegd. Nu de opdrachtgever mede verantwoordelijk wordt voor de opdrachtovereenkomst, hebben foute arbeidsbemiddelaars een probleem.

Stichting ZZP Nederland heeft al jaren bezwaar gemaakt tegen de VAR, waarin de zzp’er moest bewijzen, dat hij ondernemer was en de opdrachtgever altijd gevrijwaard was. De VAR bood de zzp’er dan ook geen enkele rechtszekerheid, zoals bleek uit de controles in de zorg, waarbij de VAR-wuo bij vele zorg-ZZP’ers wordt afgenomen Omdat de Belastingdienst in het verleden nauwelijks controleerde, konden schijnconstructies blijven bestaan. Dat was goede handel voor foute bemiddelaars, die ongestoord duizenden zzp’ers konden verhuren aan opdrachtgevers met een winstmarge van soms meer dan 30 %.

Achterban niet tevreden over bemiddelaars

Uit een eerdere achterbanraadpleging is gebleken, dat de meeste zzp’ers absoluut niet tevreden zijn over de werkwijze van bemiddelaars. Men voelt zich behandeld als werknemers onder leiding en toezicht van de opdrachtgever, men heeft niets te zeggen over de voorwaarden in het contract en moet vaak genoegen nemen met een te laag tarief. Een belangrijk deel van dit tarief verdwijnt in de zakken van de foute bemiddelaar. Als men te zeer afhankelijk wordt van bemiddeling met wurgcontracten, is het al gauw afgelopen met het vrije ondernemerschap. Dat ondervinden nog steeds de duizenden tolken, die via twee uitzendbureaus opdrachten vervullen voor overheidsdiensten (o.a. Justitie). Hun uurtarief, voorheen E 80, is inmiddels met meer dan de helft gedaald.

Onjuiste spookverhalen

Dat directeuren van uitzendbedrijven de loftrompet over de VAR blazen en allerlei onjuiste spookverhalen over de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst in de wereld zetten, is niet verwonderlijk: zij dreigen hun lucratieve handel kwijt te raken. Brunel geeft op de website openlijk toe, dat 99% van de door hen bemiddelde zzp’ers onder leiding en toezicht staan van de opdrachtgever. Dat betekent, dat deze ondernemers eigenlijk als werknemer worden verhuurd, waarbij zij ook onder de VAR volledig zouden opdraaien voor naheffing loonbelasting en premies.

Terwijl het net om de foute bemiddelaars wordt aangetrokken, bedenkt men nieuwe schijnconstructies, waar men zelfstandige ondernemers in wil lokken onder de bedreiging dat men anders geen opdrachten meer zou kunnen verwerven. In een van die constructies (de Uniforce-BV) maakt men van een zelfstandige ondernemer een afhankelijke werknemer, die naast het hoge bemiddelingstarief ook zelf nog eens opdraait voor alle werkgeversverplichtingen. Dan blijft er niet veel over.

Voorlichting en advies

Ondertussen heeft de staatssecretaris besloten om de afschaffing van de VAR niet per 1 april, maar per 1 mei te laten plaatsvinden. Daarna gaat een overgangsperiode van een jaar in. ZZP Nederland zal in de komende periode een intensieve voorlichtingscampagne houden om zzp’ers met vragen en problemen op de juiste wijze te informeren en waar nodig te adviseren. De inzet daarbij is het bevorderen van het vrije ondernemerschap en de bestrijding van schijnconstructies waar de echte zelfstandigen alleen maar last van hebben.

Geplaatst op 27 januari 2016