Veranderde belasting- en overheidsregels in 2013 voor ZZP'er

stichting ZZP Nederland

Veranderingen regels 2013 voor ZZP

Met ingang van 2013 zullen een aantal (belasting en overheid) regels veranderen die ook voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) van belang zijn. Stichting ZZP Nederland zet de belangrijkste regels voor u op een rij:

·        Wettelijke betalingstermijnen vastgelegd

Met ingang van 16 maart 2013 worden de wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven onderling vastgesteld door de overheid. Vanaf 2013 dient een factuur binnen dertig dagen betaald te worden. Uitzonderingen hierop moeten in een overeenkomst worden vastgelegd waarbij 60 dagen de maximum termijn mag zijn. De regels gelden ook voor de overheid zelf. Afwijken van deze regel is vrijwel niet mogelijk.

·        Bijdrage aan Kamer van Koophandel verdwijnt

Met ingang van 1 januari 2013 hoeven bedrijven niet meer te betalen voor een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Uittreksels en andere diensten dienen nog wel betaald te worden.

·       Starten vanuit de WW

Met ingang van 1 januari 2013 worden starters tijdens de startperiode gekort op hun uitkering gedurende 26 weken. Gedurende de startperiode van 26 weken behoudt men het recht op een uitkering maar wordt 29% van de uitkering gekort.

·       Werkbonus voor oudere ZZP'ers
Sinds 1 januari 2013 hebben oudere Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP) ook recht op een werkbonus met een maximum van € 1100,-. Dat is met name een welkome bonus voor ZZP’ers met een laag inkomen. De werkbonus over 2013 wordt via de definitieve belastingaanslag uitbetaald. De werkbonus geldt voor zowel werknemers al voor ZZP’ers die geboren zijn in 1949, 1950, 1951 of 1952.

·        Kinderopvangtoeslag omlaag

Met ingang van 1 januari 2013 gaat de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind omlaag (het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren en hoeft niet het oudste kind te zijn). Voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager verandert niets, maar bij hogere inkomens wordt de toeslag lager. Bij een gezamenlijk inkomen van € 118.189,- is er geen vergoeding meer voor het eerste kind.

·        Uitstel van betaling belasting wordt soepeler

Het verkrijgen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt versoepeld. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel na de laatste vervaldag van de betaling. Het maximale bedrag is € 20.000,-, er mag geen sprake zijn van een dwangbevel. Als u te laat of geen aangifte gedaan hebt krijgt u geen uitstel.

·        MKB Winstvrijstelling naar 14%

De MKB Winstvrijstelling gaat omhoog. In 2012 was dat 12% en in 2013 kunt u 14% van uw winst in mindering brengen bij uw jaaraangifte. De MKB winstvrijstelling is niet gekoppeld aan het urencriterium. De Zelfstandigenaftrek blijft in 2013 bestaan en blijft een aftrekpost van € 7280,- (wél gekoppeld aan het urencriterium van 1225 uur)

·        Assurantiebelasting fors verhoogd

De assurantiebelasting wordt (fors) verhoogd. Van 9,7% naar 21%. Dat betekent dat uw verzekeringen fors duurder worden. De verhoging is voor zakelijke verzekeringen wel aftrekbar. Provisie op financieel complexe producten wordt verboden. Financieel complexe producten zijn onder meer pensioenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken. Tussenpersonen zullen daarvoor advieskosten moeten berekenen, deze kosten zijn als het privé verzekeringen betreft niet aftrekbaar.

 

Deel deze pagina: