Verkorte HBO-V opleiding voor zzp’ers in de zorg nu beschikbaar

Zorg
ZZP Nederland

Er is een stijgend tekort aan HBO-V/bachelor niveau Verpleegkundigen. En sinds een wetswijziging per 1 januari 2015, valt de extramurale verpleging en verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Zorgverzekeringswet. Hierdoor heeft de (wijk)verpleegkundige er een belangrijke taak bijgekregen: op een transparante manier indiceren.

Meer mogelijkheden

Zorg indiceren mag nu enkel nog gedaan worden door HBO-V/bachelor niveau Verpleegkundigen. Met een dergelijk diploma kunnen zzp’ers in de zorg rekenen op een uitdagende baan met een hoger tarief en interessantere en bredere werkzaamheden. Maar het is zonde om met de jarenlange ervaring die veel zzp’ers in de zorg hebben, toch weer een volledige opleiding te moeten volgen.

Versneld traject met korting

Vandaar dat ZZP Nederland samen met Capabel Hogeschool en LOI Hogeschool het mogelijk wil maken dat zzp’ers die hiervoor in aanmerking komen via een versneld traject en naast hun huidige baan, toch het HBO-V/bachelor getuigschrift kunnen behalen. ZZP Nederland heeft bij de hogescholen kortingen bedongen tussen de 15 en 25% op de opleidingskosten.

Informatiebijeenkomsten

Om uitleg te geven over het systeem van verzilveren van Eerder Verworden Competenties (EVC’s) en hoeveel korter de opleiding HBO-V kan dankzij de verzilverde EVC’s worden door het hele land informatiebijeenkomsten gehouden. Alle bijeenkomsten worden ’s avonds gehouden vanaf 19.00 tot 21.30 uur.

Deel deze pagina: