Verplichte verzekering voor ZZP’ers overbodig volgens minister Donner

Regering - ZZP Nederland

Verplichte verzekering voor ZZP’ers overbodig volgens minister Donner

De verplichte collectieve verzekering voor ZZP’ers komt er niet als het aan minister Donner ligt. Volgens de bewindsman is dat niet noodzakelijk omdat ZZP’ers uit vrije wil kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Dit zou blijken uit een onderzoek dat het ministerie van SZW heeft laten uitvoeren.

Volgens het rapport zijn ZZP’ers vrijwel allemaal tevreden over hun situatie. ZZP’ers hebben meerdere opdrachtgevers en worden ingehuurd om hun specifieke kennis, hun flexibiliteit en omdat er een schreeuwende behoefte is aan vakmensen die in vaste dienst niet of nauwelijks te verkrijgen zijn. Volgens het onderzoek kiezen ZZP’ers bewust voor het dragen van verantwoordelijkheid en dat brengt ook risico’s met zich mee. Vrijwel niemand wordt gedwongen om ZZP’er te worden. Inmiddels kent Nederland ca één miljoen ZZP’ers, ten opzichte van 1998 is het aantal zelfstandigen in Nederland gestegen met 35%.

ZZP Nederland: Problemen voor  ZZP’ers die niet of nauwelijks verzekerd zijn

ZZP Nederland kan zich vinden in het standpunt van de minister, maar wijst direct op het feit dat een zeer groot deel van de ZZP’ers niet of nauwelijks verzekerd is. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is dat een slechte zaak. “Mensen vergeten vaak zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid. Als we mensen spreken die gaan starten als ZZP’er wijzen we daar altijd op. Ook via onze website www.zzp-nederland.nl besteden we daar veel aandacht aan. Helaas antwoorden veel mensen dat ze dat later wel moeten gaan doen. Later is echter al begonnen en vaak komt men in problemen met een opdrachtgever die niet wil betalen of in een periode dat men ziek is. Ondernemers worden minder vaak ziek, maar zeker 16% van de zelfstandigen is wel eens een langere periode ziek en dan is er geen inkomen of uitkering beschikbaar. ZZP Nederland biedt ZZP’ers de mogelijkheid voor diverse collectieve verzekeringen. Zo bieden wij onze aangesloten ZZP’ers de mogelijkheid voor een betaalbaar alternatief voor een (te) dure arbeidsongeschiktheidverzekering. Dan is men in ieder geval verzekerd van een uitkering in een ziekteperiode.”

Onnodige belemmeringen zijn er wel volgens ZZP Nederland
Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandigen geen onnodige belemmeringen ondervinden bij het uitoefenen van hun werk . ZZP Nederland vindt het jammer dat de minister zo gemakkelijk voorbij gaat aan de problemen die ZZP’ers ondervinden.  Marrink: “voor diverse beroepen is het nog steeds erg moeilijk of onmogelijk om als ZZP’er te werken. Zelfstandigen in de zorg zijn niet blij met het nieuwe zorgconvenant waarin de ZZP’er een sluitpost lijkt te zijn. Chauffeurs mogen niet eens zelfstandig opdrachten aannemen van transportbedrijven. In de wet staat dat er altijd sprake dient te zijn van een loondienstverband, terwijl talloze chauffeurs letterlijk langs de kant van de weg klaar staan om te starten. Niemand kan ons duidelijk maken waarom deze maatregel bestaat. Wij zouden graag in overleg treden met het ministerie, maar de deur is en blijft dicht. Ook politici hebben geen belangstelling voor het onderwerp.

Nationale ZZP Infodagen op 15 en 16 november
Op de Nationale ZZP Infodagen wordt veel aandacht besteed aan voorlichting voor startende ZZP’ers. Ook het thema verzekeren wordt hier uitvoerig belicht. Naast diverse workshops in een beursruimte van 2000 m2 gevuld met 35 standhouders die ZZP’ers voorlichten zoals ZZP Nederland dat graag ziet; helder, betrouwbaar en zonder gladde verkooppraatjes. Zie www.zzp-nederland.nl/beurs

Deel deze pagina: