Verplichte verzekering ZZP’ers is geen oplossing

Stichting ZZP Nederland

CNV-voorman Limmen: verplicht verzekeren en pensioenverplichting voor ZZP

Regelmatig roepen partijen die de belangen van werknemers behartigen dat ZZP’ers verplicht verzekerd moeten zijn en verplicht een pensioen moeten opbouwen. Ook is men van mening dat er een minimumtarief voor ZZP’ers moet komen, sterker nog: vanuit vakbonden bestaat de wens om de zaken rondom ZZP’ers in een cao vast te leggen als arbeidsvoorwaarde. Daarbij gaat men voorbij aan het feit dat ZZP’ers nu eenmaal geen werknemers zijn.

Zo pleitte CNV-voorman Maurice Limmen in het FD van 6-05-2015 weer voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenverplichting voor zelfstandigen. Aanleiding van de stelling is volgens Limmen het feit dat veel ZZP’ers tegen een laag tarief kunnen werken omdat ze niet verzekerd zijn. Limmen: ‘daarmee concurreren ze andere werkenden uit de markt. Feitelijk gaat het hier om schijnzelfstandigheid. Om het sociale stelsel te kunnen behouden moeten we ZZP’ers verplichten tot verzekeren.’

Vasthouden aan klassieke patronen lost werkloosheid niet op

Stichting ZZP Nederland stelt dat het opleggen van verplichtingen aan zelfstandigen geen oplossing is en vraagt zich af wat de CNV-voorman nu eigenlijk wil. Vanuit de vakbeweging is alleen maar kritiek op de huidige situatie, blijkbaar wil men vasthouden aan achterhaalde klassieke standpunten. Dat is een doodlopende weg.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is geen trend, zoals geopperd wordt door vakbonden. Werkgevers zullen blijven zoeken naar methoden om werkgeversrisico’s zoals loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid te vermijden. Men hanteert schijnconstructies, waarbij men werknemers als zelfstandige inhuurt tegen dumptarieven. De nieuwe Wet werk en zekerheid waar de vakbonden zo trots op zijn zal dit alleen maar versterken. Daar zouden vakbonden wat aan kunnen doen in plaats van zelfstandig ondernemers verplichtingen te willen opleggen. Ondertussen schieten detacheerders, bemiddelaars, payrollbedrijven als paddenstoelen uit de grond.

Vergeet men dan voor het gemak dat werkgevers zich niet bij wet laten dwingen om mensen in dienst te nemen tegen te hoge kosten en terwijl de risico’s alleen maar hoger worden? Het verder aanscherpen van een wet gaat echt niet leiden tot meer banen. Alleen als je het weer aantrekkelijk kunt maken om mensen in dienst te nemen ga je echt iets bereiken.

Aanbod ZZP Nederland voor Limmens

ZZP Nederland biedt het CNV en Limmen aan om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Daarbij zal eerst onder ogen gezien moeten worden waarom opdrachtgevers liever mensen flexibel inhuren dan hen in loondienst te nemen. Als dat besef duidelijk is kan gekeken worden naar een oplossing. 

Deel deze pagina: