Vorst-WW laat zzp'ers in de kou staan

ZZP Nederland

Goed nieuws voor de bouwbedrijven, er komt vorstverlet. Slecht nieuws voor de zzp'ers, zij vallen niet onder de regeling. Door het winterse weer zijn er veel stratenmakers, metselaars, timmerlieden etc. die al tijden niet meer aan het werk kunnen. Minister Donner heeft echter maandagavond besloten om bouwbedrijven te helpen. Zij kunnen een beroep doen op een speciale vorst-WW. Werknemers met vorst-WW blijven feitelijk in dienst van de bedrijven. Zeventig procent van hun loon wordt uit de reguliere WW-fondsen betaald, de rest moet worden aangevuld door de werkgevers.

De regeling
De vorst-WW geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari jongstleden en is van kracht tot 1 april. Honderden bouwbedrijven zullen naar uitkeringsinstantie UWV gaan om hun personeel voor de tijdelijke steunmaatregel aan te melden, verwachten werkgeversorganisaties. Het uitkeringsgeld wordt overigens niet in mindering gebracht in het geval bedrijven de komende tijd toch failliet gaan en werknemers in de ’gewone’ WW terechtkomen.

Commentaar
Goed nieuws voor de bouwbedrijven, maar de zzp'ers worden wederom niet geholpen. Ook zzp'ers kampen met dezelfde problemen als de werknemers van de bouwbedrijven. Ook zij kunnen niet werken terwijl ze misschien wel een gezin te onderhouden hebben. De meeste zzp'ers hebben jarenlang meebetaalt aan de ww en krijgen nu helemaal niets. Door deze uitzonderlijke situatie, twee maanden extreme koude, worden de zzp'ers hard getroffen. Het enige vangnet dat zij hebben, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen is moeilijk om te verkrijgen. Als deze al te verkrijgen is, dan dient er eerst flink op het eigen vermogen in worden geteerd. Een zeer slechte zaak voor zzp'ers.

Deel deze pagina: