VVD eist actie in afname regeldruk voor zelfstandigen

VVD

De VVD heeft een 11-punten shortlist opgesteld om de regeldruk en administratieve lasten bij zelfstandigen en andere ondernemers te verlichten. Er wordt wel wat bereikt, maar dit wordt door de VVD en vele vakbonden met hen, als te weinig bevonden. De VVD presenteert daarom vandaag, 5 juni ’08, in het debat over de integrale regeldruk een elftal concrete voorstellen waarmee de administratieve- en uitvoeringslasten fors naar beneden worden gedwongen.

1. Tot eind 2011 minstens 350 vergunningsstelsels afschaffen. Eind 2011 moet meer dan een derde van de ruim duizend vergunningen zijn afgeschaft.

2. Voor de overgebleven vergunningen wordt zoveel mogelijk de lex silencio (stille wetgeving)ingevoerd. Vergunningen worden verleend als zonder besluit de behandelingstermijn is verstreken.

3. De verpakkingsbelasting moet worden afgeschaft. Het milieu wordt er niet beter van en de uitvoeringskosten voor het bedrijfsleven zijn enorm hoog.

4. Afschaffen van de gemeentelijke welstandscommissie.

5. In alle sectoren komt eenduidig toezicht. Dus één inspecteur/controleur bezoekt de bedrijven maximaal tweemaal per jaar.

6. Er komt één loket bij gemeenten en rijk voor ondernemers.

7. Afschaffen van de eerste dag melding.

8. Afschaffen van de exploitatievergunning.

9. Alle ingeschreven ondernemingen krijgen jaarlijks in januari automatisch een uittreksel van de Kamer van Koophandel (handelsregister). Dit kan zonder extra kostenberekening of heffing.

10. De heffingen van de Kamers van Koophandel mogen de komende
vijf jaar niet worden verhoogd, ook niet aangepast voor inflatie.

11. De administratieve lasten en uitvoeringslasten van alle wet-
en regelgeving moet worden meegenomen in de berekeningen.

De regering probeert door nieuwe methodiek en beperking van onderwerpen een flink deel van de lasten buiten de berekeningen te houden.

Aptroot besteedt tijdens zijn inbreng veel aandacht aan de verpakkingsbelasting. Zolang de Belastingdienst haar eigen organisatie niet op orde heeft, hoe kan het kabinet dan van de ondernemers verlangen dat ze braaf meewerken aan deze onzinnige maatregel? De liberaal zal aan staatssecretaris De Jager - voorheen zelf ondernemer - vragen of hij dit plan resoluut naar de prullenbak verwijst. Het jaagt de ondernemer op extra kosten; nog maar te zwijgen van de regeldruktoename terwijl het kabinet eerder plechtig beloofde dit tegen te gaan. Aptroot: "Als de regering doorgaat met de verpakkingsbelasting, dan is zij volstrekt ongeloofwaardig met de mooie woorden over minder regels en vijfentwintig procent minder administratieve lasten."

Deel deze pagina: