VVD en D66 dienen motie in voor de positie van ZZP'ers

Motie ingediend tegen inmenging vakbonden die ZZP'ers de wet willen voorschrijven

Tweede Kamerleden van D66 en VVD hebben een motie ingediend in de Tweede kamer tegen de inmenging van vakbonden om ZZP'ers uit te sluiten via een cao bepaling. Volgens Kamerleden Van Weyenberg D66, en Van Niewenhuizen-Wijbenga VVD hebben op 12 december een motie ingediend waarin ze constateren dat sommige cao's bedrijven in een sector generiek verbieden om met ZZP’ers te werken, terwijl ZZP’ers niet betrokken zijn bij de onderhandelingen over een cao.

Beide Kamerleden constateren dat  veruit de meeste ZZP’ers op een rechtmatige manier hun boterham verdienen, maar dat schijnzelfstandigheid bestreden moet worden. Desondanks menen zij dat cao's oneerlijke concurrentie moeten tegengaan, maar geen groepen bij voorbaat zouden moeten uitsluiten op basis van de arbeidsrelatie.

Stichting ZZP Nederland is blij met deze motie, want het komt steeds meer voor dat vakbonden in cao’s willen bepalen dat ZZP'ers moeten worden uitgesloten door oneigenlijke bepalingen. Zo zijn er al enkele cao’s die het werken met zelfstandigen verbieden. In het besloten busvervoer is het werkgevers zelfs verboden om zelfstandigen in te huren, ook als het gaat om opvang voor drukkere perioden. Stichting ZZP Nederland heeft bij het algemeen verbindend verklaren van deze cao protest aangetekend bij de minister, maar dat bezwaar is verwezen naar de vakbonden en werkgevers om dat samen te bekijken. Vervolgens is de cao algemeen verbindend verklaard zonder iets met het bezwaar te doen.

In het beroepsgoederenvervoer is het verbod om ZZP'ers in te huren zelfs bij wet verboden. Ook daar is heftig geprotesteerd door ZZP Nederland, maar blijkbaar zijn werkgevers erg bang om dit standpunt te ondersteunen.

ZZP Nederland hoopt dat de ingediende motie de Tweede Kamer het besef zal geven dat zelfstandigen een belangrijke rol spelen in de huidige economie waar grote behoefte is aan flexibel inzetbare vakmensen.

Deel deze pagina: