Wat staat er voor zzp’ers in de Miljoenennota 2019

Zelfstandigen
Miljoenennota

Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag de plannen ontvouwd voor 2019. Lang niet alles wat in de Miljoenennota of een van de vele bijlagen staat is interessant voor ondernemers. Maar wat wel?

Nieuwe tarieven Box 1

Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) zal in de komende 3 jaar worden gewijzigd, zodat in 2021 een systeem met twee tarieven ontstaat: 37,05% en 49,5%.

In 2019 zijn er nog steeds 4 schijven. De eerste schijf loopt tot € 20.384 aan inkomen en kent een tarief van 36,65%, de tweede schijf tot € 34.817 tegen € 38,1% en de derde tot € 68.507 ook tegen 38,1%; het inkomen daarboven wordt in 2019 tegen € 51,75% belast. Afgezien van de eerste schijf gaan alle tarieven dus licht omlaag. Het is de bedoeling om de tarieven in 2020 en 2021 verder te verlagen.

Tarief Box 2 omhoog

In Box 2 vallen alle belastingen die moeten worden betaald uit inkomsten die komen uit aanmerkelijk belang. Iedere belastingplichtige moet inkomstenbelasting betalen wanneer hij meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit in een Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap of een Coöperatie. Er was een veel hogere stijging verwacht van het tarief naar 28,5%, maar daar is van af gezien. In de Miljoenennota staat een stapsgewijze verhoging tot 26,9% in 2021.

Btw-verhoging

Het lage btw-tarief van 6 procent gaat omhoog naar 9 procent. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de kapper, de schilder en de schoenmaker duurder, maar ook voedingsmiddelen. Lees hier welke goederen en diensten onder het lage btw-tarief vallen.

Vennootschapsbelasting omlaag

Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2019 in stappen verlaagd. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.Voor bedrijven die tot 200.000 euro winst maken gaat het tarief omlaag van 20 procent naar uiteindelijk 16 procent. Voor bedrijven met winsten boven de 200.000 euro wordt het tarief 21 procent in plaats van 25 procent.

De inkomensafhankelijke zorgbijdrage voor zzp'ers stijgt

Zelfstandigen betalen zelf de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor hen geldt een verlaagd tarief van 5,70% in 2019. Dit is een stijging van 0,05% t.o.v. 2018.

 

Elektronische diensten en btw

Er komen eenvoudigere btw-regels voor elektronische diensten: indien de omzet voor elektronische diensten aan buitenlandse particulieren minder dan € 10.000 bedraagt, mag Nederlandse btw in rekening worden gebracht. Nu moet nog de btw uit het vestigingsland van de particulier in rekening worden gebracht. 

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door

Het kabinet wilde de dividendbelasting vanaf 2020 afschaffen. Dividendbelasting is een belasting die geheven wordt op de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders (dividend). Nederlandse aandeelhouders kunnen deze belasting verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar deze maatregel gaat niet door. Het Kabinet heeft dit plan teruggedraaid.

Pensioenen

De vernieuwing van het pensioenstelsel is nog in volle gang. Maar er is nog niets concreets over te melden. Minister Koolmees heeft het wel over een stelsel dat ook open staat voor zzp’ers. Dat is voor ZZP Nederland sowieso een speerpunt. Wij zijn nog steeds betrokken bij het overleg voor een goede mogelijkheid voor zzp'ers om pensioen op te bouwen.

Wet DBA

In de Miljoenennota wordt nog eens herhaald dat schijnzelfstandigheid moet worden bestreden, maar dat echte ondernemers niets in de weg moet worden gelegd. Zoals minister Koolmees in zijn brief aan de Kamer voor het zomerreces al aangaf, is het moeilijk om deze twee doelen goed in de wetgeving op te nemen. Er wordt een commissie ingesteld die moet bekijken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. ZZP Nederland is als 'veldpartij' betrokken bij de overleggen over de opvolger van de Wet DBA. In een eerder overleg heeft ZZP Nederland reeds haar standpunten geuit.

Er zijn meer zaken die (zijdelings) met ondernemers te maken hebben. Bovenstaande opsomming is niet compleet. Hier leest u de complete inhoud van de Miljoenennota en de bijbehorende stukken.

Deel deze pagina: