Wiebes stemt in met plannen ZZP Nederland: VAR weg, geen BGL

Stichting ZZP Nederland

Update: Vrijdag 3 juli is het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties definitief aangenomen. Hierdoor verwijnt de VAR definitief en zullen daarvoor in de plaats model opdrachtovereenkomsten komen, waarbij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in moeten stemmen met de inhoud van de overeenkomsten. Daardoor zijn ze ook beide aansprakelijk te stellen als de Belastingdienst bij controle toch een loondienstverband constateert,. De bedoeling is dat de Belastingdienst vooraf meerdere modelcontracten alvast keurt om loondienstverbanden uit te sluiten. Dit gaat natuurlijk alleen op als er ook volgens de gestelde regels in de model opdrachtovereenkomsten gewerkt wordt.

Wiebes neemt plannen ZZP-organisaties over: weg VAR, geen BGL

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stemt in met de plannen die ZZP Nederland samen met andere organisaties* hebben ingediend. Hierdoor kan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief verdwijnen. Ook de aangekondigde digitale variant, de Beschikking Geen Loonheffing is gelukkig van tafel. Dat schrijft Wiebes vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP’ers werken met vooraf goedgekeurde modelcontracten waarmee er geen twijfel meer is over de zelfstandigheid van de ZZP’er. De modelcontracten worden vooraf beoordeeld door de Belastingdienst op ondernemersfeiten. Als de contracten goedgekeurd worden zijn deze voor iedereen te downloaden via de website van de Belastingdienst. Bij het correct toepassen van het modelcontract zijn zowel opdrachtgever als ZZP’er gevrijwaard van aanspraken achteraf.

Stichting ZZP Nederland: eindelijk duidelijkheid voor zelfstandigen

ZZP Nederland is verheugd over de instelling van staatssecretaris Wiebes. ZZP Nederland pleit al jaren voor een vereenvoudiging en verduidelijking van de regels voor ZZP’ers. De huidige VAR is een omslachtig document en geeft alleen zekerheid voor de opdrachtgevers. ZZP’ers zijn bij gebruik van een VAR nog steeds aansprakelijk achteraf. De aangekondigde BGL, die destijds door voormalig staatssecretaris Weekers werd aangekondigd, als de oplossing, was geen echte verbetering en heeft tot veel verzet geleid door zelfstandigenorganisaties. Dat nu uiteindelijk is gekozen voor ons gezamenlijk plan van modelcontracten is een ware verbetering voor iedereen. Ondernemen wordt weer zoals het bedoeld is: ruimte voor ondernemen zonder overbodige administratieve lasten.

Ingevulde contracten hoeven niet ter goedkeuring aangeboden worden aan de Belastingdienst

De nieuwe modelcontracten bieden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijkheid over de fiscale positie. Het blanco contract kan worden gedownload via de website van de Belastingdienst en direct gebruikt worden. Het modelcontract hoeft niet ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dus het modelcontract kan onbeperkt worden gebruikt en hoeft niet steeds opnieuw te worden aangevraagd. Indien de voorwaarden van het contract worden opgevolgd dan zal er geen sprake zijn van handhaving achteraf.  De nieuwe modelcontracten bieden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijkheid over de fiscale positie. Indien de voorwaarden van het contract worden opgevolgd dan zal er geen sprake zijn van handhaving achteraf.

Echter bij malafide opdrachtgevers die schijnconstructies gebruiken om ZZP’ers in te huren is wel degelijk sprake van mede-verantwoordelijkheid. De Belastingdienst gaat hierop controleren, bij het niet nakomen van de voorwaarden in het contract zal de opdrachtgever, samen met de ZZP’er aansprakelijk zijn als de werkzaamheden worden beoordeeld als een dienstbetrekking.

Net als de VAR zijn de modelcontracten ook niet verplicht.

Ruimte voor echte ondernemers

Deze regeling moet het misbruik van ZZP’ers door malafide opdrachtgevers ontmoedigen. Wie tot nu toe een VAR WUO document had kon vrijelijk zijn gang gaan zonder enige verantwoordelijkheid. Daaraan komt straks gelukkig een einde. Bonafide opdrachtgevers en ZZP’ers wordt het aannemen en uitvoeren van opdrachten een stuk gemakkelijker gemaakt. Het echte ondernemen krijgt weer ruimte.

Wat nu in 2015?
Een ieder die in 2014 al een VAR heeft gekregen, kan deze ook gebruiken voor de rest van 2015. Ondernemers die in 2015 gaan beginnen met ondernemen en nog nooit een VAR hebben aangevraagd kunnen voor het restant van 2015 nog een VAR aanvragen bij de Belastingdienst.

*Stichting ZZP Nederland is met 36.0000 aangesloten zelfstandigen veruit de grootse ZZP organisatie in Nederland. Maar samenwerking loont: De nieuwe plannen zijn tot stand gekomen door een samenwerking van Stichting ZZP Nederland met andere zzp organisaties, ondernemersorganisaties en vakbonden.

Link: | brief Wiebes aan Kamer |

Deel deze pagina: